Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Drukuj
Grupa: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nr pozycji 2
Nazwa pozycji: 2005 ROK
Data publikacji: 2005-06-10
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Kontrole Zewnętrzne Urzędu Gminy Jodłowa 2005 rok.

 1. W dniu 28.01.2005 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie przeprowadził kontrolę problemową obejmującą swoim zakresem ocenę realizacji wydanych w trakcie uprzedniej kontroli wniosków, wystąpień i zarządzeń nakazowych – decyzji. W trakcie kontroli stwierdzono, że wszystkie zalecenia pokontrolne i zarządzenia nakazowe zostały wykonane – protokół kontroli.
 2. W dniach 8-11, 14-16.03.2005 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle Wydział Kontroli Płatników Składek przeprowadził kontrolę w zakresie:
  a. zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  b. prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat do których pobierania zobowiązany jest Zakład,
  c. ustalenie uprawnień do zasiłków z ubezpieczeń społecznych, z budżetu państwa, świadczeń rodzinnych, wypłacania tych świadczeń i dokonywania rozliczeń z tego tytułu,
  d. prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz o ustalenie kapitału początkowego,
  e. wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
  Protokół kontroli.
 3. W dniach 11-13, 16-20, 23-24.05.2005 r.; 07.06.2005 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Jaśle przeprowadził kontrolę w zakresie: rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania, prawidłowość obliczania i terminowość wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, budżetu gminy oraz środków państwowych funduszy celowych za 2003 r. Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2003 r. Protokół kontroli, wyniki kontroli.
 4. W dniach 6,7 i 10 czerwca 2005 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził kontrolę w zakresie:
  ocena wypełniania ustawowych zadań i obowiązków w zakresie ochrony środowiska przez Gminę Jodłowa, wynikających z przepisów ochrony środowiska, za okres od dnia 01.01.2002 do dnia 30.06.2004 r. cykl kontrolny oraz stan aktualny.
  Protokół kontroli, zalecenia pokontrolne.
 5. W dniu 19.09.2005 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy przeprowadził kontrolę urządzenia wodociągowego o produkcji wody <100 m 3/d będącego własnością gminy Jodłowa – protokół kontroli sanitarnej.

Protokoły oraz zalecenia pokontrolne znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.