Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Drukuj
Grupa: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji: 2004 ROK
Data publikacji: 2005-06-10
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Kontrole Zewnętrzne Urzędu Gminy Jodłowa 2004 rok.

  1. W dniach 7, 8 i 16.04.2004 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy – protokół kontroli, wystąpienie i nakaz.
  2. W dniu 29.06.2004 r. Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Tarnowie przeprowadziło kontrolę archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Jodłowej – protokół kontroli.
  3. W dniu 29.06.2004 r. Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Tarnowie przeprowadziło kontrolę archiwum zakładowego – protokół kontroli.
  4. W okresie od 05.05.2004 do 25.06.2004 Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej w Gminie Jodłowa – protokół kontroli, wystąpienia pokontrolne.
  5. W dniu 30.08.2004 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy przeprowadził kontrolę urządzenia wodociągowego zbiorowego zaopatrzenia w wodę będącego własnością gminy Jodłowa – protokół kontroli sanitarnej.
  6. W dniu 18.06.2004 r. Oddział Spraw Obywatelskich i Nadzoru nad Ewidencją ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Migracji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przeprowadził kontrolę problemową w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych – protokół kontroli.

Protokoły oraz zalecenia pokontrolne znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.