Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   15
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 15/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy
 

Zarządzenie Nr 15/05
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 22 kwietnia 2005r.

 w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U, z 2001r. Nr 142.poz.1591, z 2002r. Nr 23.poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116.poz.1203, Nr 167, poz. 1759 i Nr 167, poz. 1759) zarządza się:

§1

 Przedłożenie pod obrady Rady Gminy projektów uchwal, stanowiących załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-05-24Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1371604