Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Drukuj
Grupa: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nazwa pozycji: Kontrole zewnętrzne 2018 rok
Data publikacji: 2018-07-30
Osoba, która stworzyła pozycję:  Lucyna Gajda
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Małgorzata Mikrut

1. W dniach od dnia 7 marca 2018 r. do dnia 10 kwietnia 2018 r. Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie przeprowadziła audyt z zakresu prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi za 2015 rok przez Gminę Jodłowa. Protokół z przeprowadzonych czynności dowodowych związanych z audytem, sprawozdanie z przeprowadzonego audytu oraz informacja o podjętych działaniach w zakresie wskazanych zleceń znajdują się  w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

2. W dniu 24 kwietnia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dot. przestrzegania  przez Gminę Jodłowa warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne i w pozwoleniach zintegrowanych.

Protokół kontroli znajduje się  w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

3. W dniach 24-30 lipca 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dot. przestrzegania  przez Gminę Jodłowa warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne i w pozwoleniach zintegrowanych.

Protokół kontroli znajduje się  w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

4. W dniu 12 października 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle przeprowadziło kontrolę gospodarowania wodami dot. przestrzegania przez Gminę Jodłowa warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne i w pozwoleniach zintegrowanych.

Protokół kontroli znajduje się  w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

5. W dniu 29 listopada 2018 r. Starostwo Powiatowe w Dębicy przeprowadziło kontrolę problemowa w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie gminy Jodłowa.

Protokół kontroli znajduje się  w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.