Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   76
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 76/17 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w następującym zakresie: upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
 
  Data publikacji   2017-10-16Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr Edyta Latocha
 
  Ilość odwiedzin: 2630829