Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Drukuj
Grupa: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nazwa pozycji: Kontrole zewnętrzne 2016 rok
Data publikacji: 2016-10-21
Osoba, która stworzyła pozycję:  Lucyna Gajda
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Małgorzata Mikrut
Kontrole zewnętrzne Urzędu Gminy Jodłowa w 2016 roku

1. W dniach od 10 marca do 29 kwietnia 2016 r. Regionalna  Izba Obrachunkowa
   przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Jodłowa.
   Protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne oraz informacja o wykonaniu
   wniosków zawartych w tym wystąpieniu znajdują się w archiwum zakładowym    
   Urzędu Gminy Jodłowa.
2. W dniach od 29 kwietnia 2016 r. do 11 maja 2016 r. Regionalna  Izba Obrachunkowa
   przeprowadziła kontrolę problemową gospodarki finansowej Gminy Jodłowa, której
   zakres obejmował zagadnienie pn. "Dochody  z mienia  wynikające  z najmu lokali
   użytkowych". Protokół kontroli oraz protokół z narady pokontrolnej znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.
3. W dniu 28 września 2016 r. Archiwum Narodowe w Krakowie przeprowadziło kontrolę
    postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu
   archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach i
   jednostkach organizacyjnych,o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy  z dnia 14 lipca 1983    r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z  2016 r. poz. 1506), bez  względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tych materiałów lub dokumentacji.
Protokół kontroli oraz wystąpienie pokontrolne znajdują się w archiwum zakładowym    Urzędu Gminy Jodłowa.