Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 3
Nazwa pozycji: Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej z przeznaczeniem na Gimnazjum - I i II etap tj. rozbiórka istniejącego dachu i budowa nowego.
Data publikacji: 2003-08-06
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Treść archiwalna z dnia: 2003-08-06

Gmina Jodłowa

39 - 225 Jodłowa

woj. podkarpackie

(014) 6833053

 

informuje że, w trybie: przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej z przeznaczeniem na Gimnazjum - I i II etap tj. rozbiórka istniejącego dachu i budowa nowego.

Zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia ofertę firmy:

 Zakład Remontowo - Budowlany "DACH - TYNK"

38-340 Biecz, Siepietnica 100

Cena ofertowa:

189.999,45 zł. brutto /słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 45/100.

 

Wójt Gminy Jodłowa

mgr Wladysław Kita

Osoby odpowiedzialne

mgr Elżbieta Stanula

Stanowisko: Informacje wprowadziła

Tel: 14 630 20 09

14 683 30 53 wew. 109