Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   83
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 81/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 listopada 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2004 rok
 

ZARZĄDZENIE NR 81/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 15 listopada 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póź.zm.) art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, z póź.zm.), uchwały Nr XIII/60/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2004 rok z późniejszymi zmianami, Decyzji Nr 71, 76, 77, 80, 81, 85 Wojewody Podkarpackiego zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 80/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany: załączniki od Nr 1 do Nr 4 otrzymują brzmienie jak załączniki od Nr 1 do Nr 4 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-02-17Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2183736