Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Drukuj
Grupa: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nr pozycji 20
Nazwa pozycji: Zarządzenie Nr 20/15 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia kandydata na Sołtysa i kandydata na członka Rady Sołeckiej, wzoru oświadczenia kandydata na Sołtysa i kandydata na członka Rady Sołeckiej o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności, wzoru wykazu wyborców popierających zgłoszenie kandydata na Sołtysa i kandydata na członka Rady Sołeckiej oraz wzoru zgłoszenia kandydata na członka komisji wyborczej w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich w gminie Jodłowa.
Data publikacji: 2015-07-20
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Małgorzata Mikrut

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0