Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Drukuj
Grupa: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nazwa pozycji: Kontrole zewnętrzne 2013 rok
Data publikacji: 2014-11-21
Osoba, która stworzyła pozycję:  Lucyna Gajda
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Małgorzata Mikrut

Kontrole zewnętrzne Urzędu Gminy Jodłowa w 2013 roku

1. W dniu 21 marca 2013 r. Wydział Spraw Obywatelskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przeprowadził kontrolę problemową w zakresie realizacji zdań związanych z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych i ewidencją ludności

Wystąpienie pokontrolne oraz odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

2. W dniach 14-22 maja 2013 r. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przeprowadził kontrolę problemową wydatkowania środków publicznych z rezerwy celowej budżetu państwa

Wystąpienie pokontrolne znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.


3. W dniu 20 czerwca 2013 r. Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie przeprowadziło kontrolę archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Jodłowej.

Protokół kontroli znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

4. W dniu 24 czerwca 2013 r. Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie przeprowadziło kontrolę archiwum zakładowego Urzędu Gminy Jodłowa.

Protokół kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

5. W dniu 23 września 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przeprowadził kontrolę realizacji umowy nr UMSTAŻ/13/0285 z dnia 07.06.2013 r. o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego

Protokół z przeprowadzonej kontroli znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

6. W dniu 23 września 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przeprowadził kontrolę realizacji umowy nr UMRP/13/0018 z dnia 27.05.2013 r. o organizowanie robót publicznych.

Protokół z przeprowadzonej kontroli znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

7. W dniu 23 września 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przeprowadził kontrolę realizacji umowy nr UmRP/13/0027 z dnia 02.08.2013 r. o organizowanie robót publicznych.

Protokół z przeprowadzonej kontroli znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

8. W dniu 23 września 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przeprowadził kontrolę realizacji umowy nr UMPI/13/0073 z dnia 09.04.2013 r. o organizowanie prac interwencyjnych.

Protokół z przeprowadzonej kontroli znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

9. W dniu 23 września 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przeprowadził kontrolę realizacji umowy nr UmSTAŻ/13/0146 z dnia 03.04.2013 r. o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego

Protokół z przeprowadzonej kontroli znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

10. W dniu 4 października 2013 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przeprowadził kontrolę końcową wykorzystania środków WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie realizacji zadania: "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłowa".

Protokół kontroli znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

11. W dniu 11 grudnia 2013 r. Starostwo Powiatowe w Dębicy przeprowadziło kontrolę problemową realizacji zadań z zakresu przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie Gminy Jodłowa.

Protokół z kontroli znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.