Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 38
Nazwa pozycji: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data publikacji: 2004-11-09
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Treść archiwalna z dnia: 2004.11.09

G.341-9/04

Jodłowa, 2004-11-08

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA GMINA JODŁOWA

informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 350.000,00zł. na sfinansowanie inwestycji pn. "Obiekt dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej" tj. Wykonanie stanu surowego otwartego budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej
zostało unieważnione na podstawie: art.93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. / Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r., nr 19, poz.177 /

Uzasadnienie faktyczne:
W wyznaczonym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta .

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita