Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE, BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE, BUDŻET
  Nr pozycji   18
  Nazwa pozycji   Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
 

Miejsce prowadzenia:

Urząd Gminy Jodłowa
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
pokój nr 9,  tel. 14 630 20 13 lub 14 6833053 wew. 113

Sposób i zasady udostępniania danych:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1385) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz.2135 z późn. zm.)

Dane statystyczne są jawne.

 
  Data publikacji   2004-09-16


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 1789874