Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 17
Nazwa pozycji: Rejestr wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy
Data publikacji: 2004-09-15
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Miejsce prowadzenia:

Urząd Gminy Jodłowa
Referat  Inwestycji i Zamówień Publicznych
pokój nr 9 tel. 14 630 20 13 lub 14 6833053 wew. 113

Sposób i zasady udostępniania danych:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1385) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz.2135 z późn. zm.).

Dane statystyczne są jawne