Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   58
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 57/04 Wójt Gminy Jodłowa z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej
 

Zarządzenie Nr 57/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 18 sierpnia 2004 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej

Na podstawie art. 47 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§1

Udziela się dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej - Panu Franciszkowi Warzecha - pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki organizacyjnej gminy - Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l września 2004 r

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-09-13Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2177922