Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 28
Nazwa pozycji: Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieogranicznonym na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w remizie OSP w Jodłowej
Data publikacji: 2004-07-01
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Treść archiwalna z dnia: 2004.07.01

G.341-4/04

Jodłowa, 2004-06-29

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Gmina Jodłowa informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w remizie OSP w Jodłowej” zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

Usługowy Zakład Instalacji Elektrycznych Andrzej Wołoszyn. 39-200 Dębica, ul. Komandosów 8

Cena ofertowa: 25.549,18zł. / słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 18/100/.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita