Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   16
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 17/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 r.
 

Zarządzenie Nr 17/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 25 marca 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z póź.zm.) art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póź. zm. oraz uchwały Nr XIII/60/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2004 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany budżetu i w budżecie gminy Jodłowa na 2004 r:

I. WYDATKI

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 6.840 zł – jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
- Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje wydatki bieżące w wysokości: 6.840 zł

2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 6.840 zł – jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

3. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 3 obejmuje wydatki bieżące w wysokości: 6.840 zł, w tym:

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

  • dochody ogółem: 6.754.139 zł
  • wydatki ogółem: 7.959.139 zł
  • przychody ogółem: 1.500.000 zł
  • rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-07-01Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2172539