Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   12
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 11/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej.
 

Zarządzenie Nr 11/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 23 lutego 2004 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym //Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568/ zarządza się , co następuje:

§ 1.

Udziela się pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej - Pani Wandzie Grygiel - pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki organizacyjnej gminy - Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 r.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-06-03Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167446