Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 1/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 stycznia 2004 r. sprawie wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 

Zarządzenie Nr 1/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 5 stycznia 2004 r.

w sprawie wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

      Na podstawie art. 4 pkt 2a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806/ oraz art.5 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej /Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 23, poz. 2217/,

zarządza się, co następuje:

§1

Dokonać wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych:

  1. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej,
  2. kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej,
  3. dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jodłowej,
  4. dyrektora Publicznego Gimnazjum w Jodłowej,
  5. dyrektorów szkół podstawowych
    - zgodnie z obowiązującymi przepisami - w terminie do 31 marca 2004 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Jodłowa i głównemu księgowemu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jodłowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-05-27


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167461