Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE, BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE, BUDŻET
  Nr pozycji   25
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30000 euro na wykonanie stanu surowego otwartego budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej
 

Treść archiwalna z dnia: 29.04.2004

G.341-2/04

2004-04-26

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Jodłowa
39-225 Jodłowa
tel. (014) 6833053

informuje, że w trybie: przetargu nieograniczonego na:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest wykonanie wg. posiadanej przez Inwestora dokumentacji na wykonanie stanu surowego otwartego budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej.

Zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia ofertę firmy:

Zakład Budowlano-Montażowy
inż.Edward Zborowski

39-200 Dębica
ul.Witosa 5/34

Cena ofertowa: 413.372,51zł. brutto /słownie: czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote 51/100/.

Od niniejszej decyzji przysługują środki odwoławcze, których procedury określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych / Dz.U Nr 19,poz.l77 z 2004r./ dział VI Środki ochrony prawnej "Protest, Odwołanie, Skarga do sądu"

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-04-29


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2618652