Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PRAWO LOKALNE

Drukuj
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 55
Nazwa pozycji: Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Data publikacji: 2008-02-01
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Jodłowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jodłowa został wywieszony na okres 21 dni od dnia 1 lutego do dnia 21 lutego br. wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujący działkę nr 3276/7 o powierzchni 0,67 ha położoną w Jodłowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności polegającej na magazynowaniu i unieszkodliwianiu odpadów w związku z rekultywacją wysypiska odpadów komunalnych w Jodłowej.

Wójt Gminy Jodłowa
Robert Mucha