Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji: 1
Nazwa pozycji: Sołectwo Dębowa
Data publikacji: 2003-06-06
 1. Sołectwo Dębowa jest jednostką pomocniczą gminy Jodłowa.
 2. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

Sołectwo obejmuje obszar 8,15 km2, a jego granice określone zostały Uchwałą Nr VII/28/90 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 22 października 1990 r. w sprawie podziału gminy na sołectwa.

Sołectwo działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023r. poz.40 z późn.zm./,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2022 r. poz.1634 z późn.zm./,
 3. statutu gminy Jodłowa, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/48/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Jodłowa / Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2022r.,poz.3536/,
 4. Uchwały Nr VII/28/90 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 22 października 1990 r. w sprawie podziału gminy na sołectwa,
 5. statutu sołectwa Dębowa.

Do zadań sołectwa należy:

 1. udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania,
 2. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego,
 3. wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających z posiadanej przez sołectwo zdolności sądowej w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustaw, statutu gminy lub statutu sołectwa.


Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2003-06-06

Osoby odpowiedzialne

Roman Styrna

Stanowisko: Sołtys sołectwa Dębowa

mgr Elżbieta Stanula

Stanowisko: Informacje wprowadziła

Tel: 14 630 20 09

14 683 30 53 wew. 109

Załączniki

 • Lucyna Gajda

  Ilość pobrań: 1