Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nazwa pozycji: Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Jodłowa na lata 2021 - 2030
Data publikacji: 2021-11-26
Konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwoju Gminy Jodłowa na lata 2021-2030".

Zgodnie z art.10 e ust.1 i art. 10 f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt.3 i art. 6 ust 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą XXXV/83/21 Rady Gminy Jodłowa, z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Jodłowa

zapraszam

mieszkańców gminy Jodłowa, gminy sąsiednie i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do zapoznania się z projektemStrategii Rozwoju Gminy Jodłowana lata 2021-2030 w ramach konsultacji społecznych.

Konsultacje trwają od 26.11.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Strategii, które można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać na adres: Urzędu Gminy Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1A (decyduje data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina.jodlowa@jodlowa.eu (w tytule należy wpisać "Uwagi do Strategii Rozwoju") Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Wójt Gminy Jodłowa
Jan Janiga


Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Edyta Latocha
Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2021-11-26

Załączniki

 • Lucyna Gajda

  Ilość pobrań: 0

 • Elżbieta Stanula

  Ilość pobrań: 2

 • Elżbieta Stanula

  Ilość pobrań: 3

 • Elżbieta Stanula

  Ilość pobrań: 3