Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji: 23
Nazwa pozycji: Ewidencja wysłanych upomnień
Data publikacji: 2003-07-15

Miejsce prowadzenia:

Urząd Gminy Jodłowa,

stanowisko ds. księgowości podatkowej,

pokój nr 16,  tel. 14 630 20 23 lub 14 6833053 wew. 123

Sposób i zasady udostępniania danych:

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2135 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2015r., poz. 2367) Dane statystyczne są jawne.Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-07-15