Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji: 22
Nazwa pozycji: Ewidencja wydanych zaświadczeń do bonów paliwowych(prowadzona do dnia 30.04.2004r.)
Data publikacji: 2003-07-15

Ewidencja z dniem 01.05.04 nie jest prowadzona - dostępna w archiwum

Miejsce prowadzenia:

Urząd Gminy Jodłowa,

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat,

pokój nr 16,  tel. 14 630 20 22 lub 14 6833053 wew. 122

Sposób i zasady udostępniania danych:

zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Dane statystyczne są jawne.Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-07-15