Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji: 19
Nazwa pozycji: Ewidencja nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
Data publikacji: 2003-07-15

Miejsce prowadzenia:

Urząd Gminy Jodłowa,

Urząd Stanu Cywilnego,

pokój nr 6  tel. 14 630 20 09 lub 14 6833053 wew. 109

Sposób i zasady udostępniania danych:

Ewidencja jest jawna – do wglądu.Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-07-15