Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji: 18
Nazwa pozycji: Ewidencja ludności
Data publikacji: 2003-07-15

Miejsce prowadzenia:

Urząd Gminy Jodłowa,

stanowisko ds. ewidencji ludnośc,

pokój nr 4  tel. 14 630 20 06 lub 14 6833053 wew. 106

Sposób i zasady udostępniania danych:

zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r.,poz.388 z późn.zm.) Dane statystyczne są jawne.Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-07-15