Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Grupa: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nazwa pozycji: Kontrole zewnętrzne 2015 rok
Data publikacji: 2016-03-11

Kontrole zewnętrzne Urzędu Gminy Jodłowa w 2015 roku


1. W dniu 16 czerwca 2015 r. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przeprowadził kontrolę problemową wykonywania zadań obronnych w latach 2014-2015

Protokół kontroli znajduje  się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

2. W dniu 11 sierpnia 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przeprowadził kontrolę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, której przedmiotem była Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu: Budowa kortu tenisowego, boiska wielofunkcyjnego, budowa placu zabaw dla dzieci oraz elementów małej architektury

Raport z czynności kontrolnych znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

3. W dniu 27 sierpnia 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przeprowadził kontrolę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013, której przedmiotem była Budowa zespołu boisk sportowych wraz z  urządzeniem terenu  elementy małej architektury oraz budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dęborzyn.

Raport z czynności kontrolnych znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

4. W dniu 15 grudnia Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przeprowadził następujące kontrole:

1) kontrolę realizacji umowy o organizowanie prac interwencyjnych UMPI/15/0217 z dnia 07.08.2015 r.,

2) kontrolę realizacji umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych nr UMPI/15/0275 z  dnia 30.10.2015 r.,

3) kontrolę realizacji umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych nr UMPI/15/0218 z dnia 07.08.2015 r.

Protokoły kontroli znajdują  się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Małgorzata Mikrut
Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2016-03-11