Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji: 13
Nazwa pozycji: Rejestr przedpoborowych (prowadzony do 30.11.2009r.)
Data publikacji: 2003-07-15

Miejsce prowadzenia:Rejestr prowadzony do dnia 30.11.2009r.Obecnie znajduje się  na stanowisku ds. wojskowych i OC.

Urząd Gminy Jodłowa,

stanowisko ds. wojskowych i OC,

pokój nr 4 tel. 14 630 20 05

Sposób i zasady udostępniania danych:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej  (Dz. U. Nr 202, poz. 1565 z późn.zm.)Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Beata Orlop
Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-07-15

Osoby odpowiedzialne

mgr Beata Orlop

Stanowisko: Osoba prowadząca zbiór

Tel: 14 630 20 05

14 683 30 53 wew. 105