Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji: 12
Nazwa pozycji: Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz stwierdzających stan zaległości podatkowych
Data publikacji: 2003-07-15

Miejsce prowadzenia:

Urząd Gminy Jodłowa,

stanowisko ds. księgowości podatkowej,

pokój nr 16  tel. 14 630 20 23 lub 14 6833053 wew. 123

Sposób i zasady udostępniania danych:

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz.613 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) Dane statystyczne są jawne.Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-07-15