Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji: 4
Nazwa pozycji: Rejestr wniosków i interpelacji radnych.
Data publikacji: 2003-07-15

Miejsce prowadzenia:

Urząd Gminy Jodłowa,

stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, pokój nr 7

 tel. 14 630 20 11 lub 14 6833053 wew. 111

Sposób i zasady udostępniania danych:

Rejestr jawny – do wglądu.Osoba odpowiedzialna za treść: Lucyna Gajda
Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-07-15

Osoby odpowiedzialne

Lucyna Gajda

Stanowisko: Osoba prowadząca rejestr

Tel: 14 630 20 16

14 683 30 53 w. 116