Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji: 2
Nazwa pozycji: Rejestr uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta (prowadzony do 31.12.2010r.)
Data publikacji: 2003-07-15

Miejsce prowadzenia: rejestr prowadzony był do dnia 31.12.2010r. przez Sekretarza Gminy Jodłowa. Obecnie znajduje się archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa


 tel. 14 630 20 15  lub 14 683 30 53 wew.115

 Sposób i zasady udostępniania danych:

Rejestr jawny – do wglądu.Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Małgorzata Mikrut
Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-07-15

Osoby odpowiedzialne

mgr Małgorzata Mikrut

Stanowisko: Osoba prowadząca rejestr

Tel: 14 630 20 15

14 683 30 53 w. 115