Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-11-14
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 38
Nazwa pozycji Uchwała Nr X/38/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników ludowych orzekających w sądach powszechnych na kadencję 2004- 2007.
Opis

Uchwała Nr X/38/03
Rady Gminy Jodłowa

z dnia 27 sierpnia 2003 r.

w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników ludowych orzekających w sądach powszechnych na kadencję 2004 - 2007r.

      Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. – Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1781,oraz z 2002 r. Nr 213, poz.1802)
Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół do przygotowania wyborów ławników ludowych orzekających w sądach powszechnych i przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach w składzie:

  1. P. Ćwikła Jacek – radny,
  2. P. Kos Wojciech – radny,
  3. P. Kapłon Stanisław – radny,
  4. P. Niemiec Tadeusz – radny,
  5. P. Maziarka Jan – radny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-11-14
 
  Ilość odwiedzin: 1933628