Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Komisja ds.Samorządowych, Ładu, Porządku Publicznego i P/Poż.

Drukuj

Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu upowszechniania samorządności , przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej

Osoby odpowiedzialne

Danuta Kos

Stanowisko: Przewodniczący Komisji

Kazimierz Domański

Stanowisko: Radny

Bożena Kastarenda

Stanowisko: Radna

Agata Ciesielska

Stanowisko: Radny

Maria Bator

Stanowisko: Radna

Dawid Liszka

Stanowisko: Radny