Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2023 rok

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.15.2022 z dnia 13.01.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-01-20
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.15.2022 z dnia 01.02.2023r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-02-01
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.15.2022 z dnia 16.02.2023r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-02-16
  Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2023r. o prowadzonym postępowaniu administracyjnym 2023-02-24
  Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2023r. o prowadzonym postępowaniu administracyjnym 2023-02-24
  Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 22 lutego 2023r. znak: RZ.ZUZ.2.4210.523.2022.AK o wszczęciu postępowania 2023-02-27
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o naborze do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-03-20
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 marca 2023r. znak: GP.6733.2.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-03-23
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 marca 2023r. znak: GP.6733.3.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-03-23
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 marca 2023r. znak: GP.6733.5.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-03-23
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 marca 2023r. znak: GP.6733.6.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-03-23
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 marca 2023r. znak: GP.6733.7.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-03-23
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 marca 2023r. znak: GP.6733.8.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-03-23
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 marca 2023r. znak: GP.6733.9.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-03-23
  Informacja PGW Wody Polskie znak. RZ.ZUZ.2.4210.91.2023.MB-K z dnia 22.03.2023r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 2023-03-22
  Decyzja RZ.RZT.70.96.2022 zatwierdzająca taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Jodłowa na okres 3 lat 2023-03-27