Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2023 rok

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.15.2022 z dnia 13.01.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-01-20
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.15.2022 z dnia 01.02.2023r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-02-01
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.15.2022 z dnia 16.02.2023r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-02-16
  Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2023r. o prowadzonym postępowaniu administracyjnym 2023-02-24
  Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2023r. o prowadzonym postępowaniu administracyjnym 2023-02-24
  Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 22 lutego 2023r. znak: RZ.ZUZ.2.4210.523.2022.AK o wszczęciu postępowania 2023-02-27
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o naborze do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-03-20
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 marca 2023r. znak: GP.6733.2.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-03-23
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 marca 2023r. znak: GP.6733.3.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-03-23
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 marca 2023r. znak: GP.6733.5.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-03-23
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 marca 2023r. znak: GP.6733.6.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-03-23
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 marca 2023r. znak: GP.6733.7.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-03-23
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 marca 2023r. znak: GP.6733.8.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-03-23
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 marca 2023r. znak: GP.6733.9.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-03-23
  Informacja PGW Wody Polskie znak. RZ.ZUZ.2.4210.91.2023.MB-K z dnia 22.03.2023r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 2023-03-22
  Decyzja RZ.RZT.70.96.2022 zatwierdzająca taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Jodłowa na okres 3 lat 2023-03-27
  Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 marca 2023r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku na terenie województwa podkarpackiego 2023-03-31
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 27 marca 2023r. znak: GP.6733.1.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-03-31
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 27 marca 2023r. znak: GP.6733.4.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-03-31
  Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 27 marca 2023r. znak: RZ.ZUZ.2.4210.523.2022.AK o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2023-03-31
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 31 marca 2023r. znak: GP.6733.10.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-04-03
  Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 kwietnia 2023r. o prowadzonym postępowaniu administracyjnym 2023-04-06
  Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 kwietnia 2023r. o wydaniu decyzji znak: N-V.75703.288.2023 o ustaleniu odszkodowania 2023-04-11
  Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 kwietnia 2023r. o wydaniu decyzji znak: N-V.75703.289.2023 o ustaleniu odszkodowania 2023-04-11
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 kwietnia 2023r. o opracowaniu projektu Strategii Rozwoju Gminy Jodłowa na lata 2021-2030, wystąpieniu do organów współdziałających oraz o udziale społeczeństwa 2023-04-12
  Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gromnik na lata 2023-2032 2023-04-17
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.1.2022 z dnia 17.04.2023r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-04-18
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.2.2022 z dnia 17.04.2023r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-04-18
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.3.2022 z dnia 17.04.2023r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-04-18
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.4.2022 z dnia 17.04.2023r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-04-18
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.5.2022 z dnia 17.04.2023r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-04-18
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.6.2022 z dnia 17.04.2023r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-04-18
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.7.2022 z dnia 17.04.2023r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-04-18
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.8.2022 z dnia 17.04.2023r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-04-18
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.9.2022 z dnia 17.04.2023r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-04-18
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.10.2022 z dnia 21.04.2023r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-04-21
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 25 kwietnia 2023r. znak: GP.6733.1.2023 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-04-26
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.11.2023 z dnia 27.04.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-04-28
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.12.2023 z dnia 27.04.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-04-28
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.13.2023 z dnia 27.04.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-04-28
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o I otwartym konkursie ofert w 2023 roku na realizację zadań publicznych w zakresie Ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2023-05-05
  Obwieszczenie znak: GP.6733.2.2023 z dnia 4 maja 2023r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-05-09
  Obwieszczenie znak: GP.6733.3.2023 z dnia 4 maja 2023r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-05-09
  Obwieszczenie znak: GP.6733.4.2023 z dnia 4 maja 2023r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-05-09
  Obwieszczenie znak: GP.6733.5.2023 z dnia 4 maja 2023r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-05-09
  Obwieszczenie znak: GP.6733.6.2023 z dnia 4 maja 2023r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-05-09
  Obwieszczenie znak: GP.6733.7.2023 z dnia 4 maja 2023r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-05-09
  Obwieszczenie znak: GP.6733.8.2023 z dnia 2 maja 2023r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-05-09
  Obwieszczenie znak: GP.6733.9.2023 z dnia 2 maja 2023r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-05-09
  Obwieszczenie znak: GP.6733.10.2023 z dnia 5 maja 2023r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-05-09
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w Otwartych Konkursach Ofert 2023-05-10
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.11.2023 z dnia 16.05.2023r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-05-17
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 22 maja 2023r. znak: GP.6733.12.2023 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-05-22
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.13.2023 z dnia 22.05.2023r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-05-22
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2023-05-25
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2023-05-25
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.12.2023 z dnia 29.05.2023r. o wydaniu postępowania prostującego 2023-05-29
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 26 maja 2023r. znak: GP.6733.14.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-05-29
  Informacja znak RZ.ZUZ.4.4210.185.2023.BS PGW Wody Polskie z dnia 26 maja 2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 2023-05-31
  Zatwierdzenia wyników I Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2023r. 2023-06-02
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.12.2023 z dnia 06.06.2023r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-06-07
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.13.2023 z dnia 06.06.2023r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-06-07
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.14.2023 z dnia 16.06.2023r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-06-21
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.12.2023 z dnia 16.06.2023r. o wydaniu postanowienia prostującego 2023-06-22
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.17.2023 z dnia 16.06.2023r. o wydaniu postanowienia prostującego 2023-06-22
  Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2023-06-23
  Obwieszczenie znak: GP.6733.14.2023 z dnia 23 czerwca 2023r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-06-23
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.16.2023 z dnia 29.06.2023r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-06-29
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.15.2023 z dnia 30.06.2023r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-06-30
  Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty adresowej z gminnej ewidencji zabytków 2023-07-10
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.16.2023 z dnia 10.07.2023r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-07-10
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o II Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023-07-10
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w Otwartych Konkursach Ofert 2023-07-10
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 lipca 2023r. o naborze projektów służących rozwojowi sportu w Gminie Jodłowa na dofinansowanie w 2023r. zadania publicznego 2023-07-11
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.15.2023 z dnia 14.07.2023r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-07-14
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 lipca 2023r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2023-07-21
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.18.2023 z dnia 24.07.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-07-24
  Zarządzenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28.07.2023r. w sprawie wykreślenia zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Jodłowa 2023-07-28
  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Jodłowa w 2023 roku 2023-08-02
  Zatwierdzenia wyników II Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2023r 2023-08-02
  Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty ewidencyjnej z zabytku nieruchomego z wojewódzkiej ewidencji zabytków 2023-08-02
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2023-08-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2023-08-08
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.19.2023 z dnia 08.08.2023r. o wydaniu postanowienia prostującego 2023-08-09
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.18.2023 z dnia 09.08.2023r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-08-09
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o II naborze wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-08-10
  Informacja PGW Wody Polskie z dnia 8 sierpnia 2023r. znak: RZ.ZUZ.4.4210.322.2022.BS o wszczęciu postępowania 2023-08-11
  Plan kontroli nieruchomości, których właściciele nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Jodłowa a powstają na ich nieruchomości odpady komunalne na 2023 rok 2023-08-24
  Obwieszczenie znak: GP.6733.18.2023 z dnia 25 sierpnia 2023r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-08-25
  Informacja znak RZ.ZUZ.2.4210.324.2023.BS PGW Wody Polskie z dnia 28 sierpnia 2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 2023-09-01
   Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - nabór wniosków 2023-09-05
  Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2023-09-05
  Ogłoszenie o III Otwartym Konkursie Ofert w 2023r. na realizację zadań publicznych w zakresie: Wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2023-09-07
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w Otwartych Konkursach Ofert 2023-09-07
  Zawiadomienie Starosty Dębickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowych 2023-09-12
  Informacja znak RZ.ZUZ.2.4210.323.2023.BS PGW Wody Polskie z dnia 8 września 2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 2023-09-13
  Informacja znak RZ.ZUZ.2.4210.400.2023.AW PGW Wody Polskie z dnia 25 września 2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 2023-09-28
  Decyzja Starosty Powiatu Dębickiego o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dęborzyn Gmina Jodłowa 2023-10-03
  Zatwierdzenie wyników III Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2023r 2023-10-12
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.20.2023 z dnia 12.10.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-10-12
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 30 października 2023r. znak: GP.6733.20.2023 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-10-30
  Zawiadomienia Starosty Dębickiego znak GN.6820.23.2023.BKR, GN.6820.24.2023.BKR i znak: GN.6820.25.2023.BKR z dnia 30.10.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowych 2023-10-30
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.20.2023 z dnia 07.11.2023r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-11-07
  Informacja PGW Wody Polskie znak. RZ.ZUZ.2.4210.409.2023.NC z dnia 07.11.2023r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 2023-11-10
  Ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jodłowa przeznaczonej do oddania w użyczenie 2023-11-14
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 14 listopada 2023r. znak: GP.6220.3.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2023-11-14
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o konsultacjach w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok 2023-11-15
  Komunikat 1.2023 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Dębicy w związku z koniecznością dostosowania obiektów do wymagań sezonu jesienno-zimowego 2023-11-17
  Komunikat 2.2023 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Dębicy o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych 2023-11-17
  Komunikat 3.2023 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Dębicy w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu 2023-11-17
  Decyzja znak GN.6820.23.2023.BKR z dnia 21.11.2023 o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowej 2023-11-28
  Decyzja znak GN.6820.24.2023.BKR z dnia 22.11.2023 o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowej 2023-11-28
  Decyzja znak GN.6820.25.2023.BKR z dnia 23.11.2023 o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowej 2023-11-28
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6730.38.2023 z dnia 05.12.2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-12-05
  Obwieszczenie znak: GP.6220.3.2023 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 grudnia 2023r. o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-12-05
  Informacja o zamiarze wyłączenia karty adresowej z gminnej ewidencji zabytków 2023-12-06
  Obwieszczenie znak: GP.6220.3.2023 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11.12.2023r. o wydaniu decyzji umarzającej 2023-12-15
  Decyzja Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6220.3.2023 z dnia 11.12.2023r. umarzająca postępowanie administracyjne 2023-12-15
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18.12.2023r. o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jodłowa w 2024r. - Krzewienie sportu na terenie gminy Jodłowa poprzez uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej dzieci w 2024 roku 2023-12-18
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18.12.2023r. o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jodłowa w 2024r. - piłka nożna osoby pełnoletnie w 2024 roku 2023-12-18
  Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia kart adresowych z gminnej ewidencji zabytków 2023-12-22
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jodłowa przeznaczonej do oddania w użyczenie 2023-12-29
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 28 grudnia 2023r. znak: GP.6730.38.2023 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2023-12-29