Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Drukuj

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. księgowości podatkowej należy w szczególności:

1. Prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla należności  pieniężnych od osób  fizycznych  z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, bieżące księgowanie wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat oraz przypisów i odpisów.

2. Dokonywanie rozliczeń inkasentów z inkasa podatków.

3. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości i innych z zakresu księgowości podatkowej dotyczącej podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz prowadzenie ich rejestru.

4. Prowadzenie ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń, o których mowa w pkt 3.

5. Prowadzenie spraw  związanych z:

a) określaniem wysokości, stwierdzaniem i zwrotem nadpłaty oraz zaliczaniem wpłat  i nadpłat na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, kosztów upomnienia oraz bieżących i przyszłych zobowiązań osób fizycznych w podatkach:  od nieruchomości, rolnym i leśnym,

b) umarzaniem zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę w podatkach od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnym i leśnym,

c) odraczaniem i rozkładaniem na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz    z odsetkami za zwłokę w podatkach od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnym i leśnym,

6. Ustalanie zaległości podatkowych osób fizycznych w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym.

7. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz postępowania zabezpieczającego.

8. Potwierdzanie zawarcia umów dzierżawy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

9. Prowadzenie spraw dotyczących przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Osoby odpowiedzialne

mgr Alicja Mikrut

Stanowisko: Podinspektor

Tel: 14 6302023

mgr Elżbieta Stanula

Stanowisko: Informacje wprowadziła

Tel: 14 630 20 09

14 683 30 53 wew. 109