Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Drukuj

Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej należy w szczególności:

1) likwidacja dokumentów księgowych;

2) sprawdzanie i podpisywanie dokumentów księgowych (np. faktury, listy wypłat) pod względem formalno-rachunkowym;

3) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej oraz Gminy zgodnie z zakładowym planem kont oraz z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn.zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), w tym:

a) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej dochodów, wydatków oraz kosztów budżetowych i pozabudżetowych,

b) obsługa księgowa programów funduszy pomocowych i europejskich oraz ich rozliczanie,

c) obsługa księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

d) rozliczanie i zamknięcie ksiąg wydatków niewygasających;

4) bieżąca analiza zapisów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych;

5) prowadzenie spraw związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT);

6) sporządzanie przelewów - obsługa bankowa;

7) sprawdzanie i uzgadnianie sprawozdań jednostek budżetowych podległych Gminie;

8) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych z zakresu swojego działania;

9) dekretowanie przed zatwierdzeniem do wypłaty wydatków Urzędu;

10) kompletowanie dokumentów księgowych tj. wyciągów bankowych, faktur, rachunków dotyczących wydatków budżetowych Urzędu;

11) uzgadnianie i potwierdzanie sald z kontrahentami;

12) ewidencjonowanie i dochodzenie należności wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych.


Osoby odpowiedzialne

Stanisława Kaczka

Stanowisko: Starszy księgowy

Tel: 14 630 20 18

14 683 30 53 w. 118

Anna Bieńkowska

Stanowisko: młodszy księgowy

Tel: 14 6302019

mgr Elżbieta Stanula

Stanowisko: Informacje wprowadziła

Tel: 14 630 20 09

14 683 30 53 wew. 109