Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2008-02-14
Zarządzenie Nr 2/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 07.01.2008r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drzewa z działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jodłowa 2008-02-14
Zarządzenie Nr 3/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 stycznia 2008r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego 2008-02-14
Zarządzenie Nr 4/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku. 2008-02-14
Zarządzenie Nr 5/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2008-02-14
Zarządzenie Nr 6/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym 2008-02-14
Zarządzenie Nr 7/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2008-02-14
Zarządzenie Nr 8/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 lutego 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2008-02-14
Zarządzenie Nr 9/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 lutego 2008r. w sprawie przyznania dotacji celowej na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2008-02-14
Zarządzenie Nr 10/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2008-02-14
Zarządzenie Nr 11/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 luty 2008r. w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie faktur dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2008-02-20
Zarządzenie Nr 12/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15.02.2008r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drzewa z działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jodłowa 2008-02-20
Zarządzenie Nr 13/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2008-02-20
Zarządzenie Nr 14/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2008-02-20
Zarządzenie Nr 15/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2008-02-20
Zarządzenie Nr 16/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2008-02-20
Zarządzenie Nr 17/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2008-02-20
Zarządzenie Nr 18/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego 2008-03-28
Zarządzenie Nr 19/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert 2008-03-28
Zarządzenie Nr 20/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2008-03-28
Zarządzenie Nr 21/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 luty 2008r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn "Nowy zawód lepsze jutrop dla mieszkańców Gminy Jodłowa" 2008-03-28
Zarządzenie Nr 22/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 luty 2008r. w sprawie przyznania dotacji celowej na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2008-03-28
Zarządzenie Nr 23/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie wydzierżawienia działki mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej 2008-03-28
Zarządzenie Nr 24/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego (gabinetu stomatologicznego wraz z osprzętem) znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej 2008-03-28
Zarządzenie Nr 25/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2008-03-28
Zarządzenie Nr 26/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 marca 2008r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego 2008-03-28
Zarządzenie Nr 27/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 marca 2008r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2007 rok 2008-03-28
Zarządzenie Nr 28/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 marca 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-03-28
Zarządzenie Nr 29/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 marca 2008r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej , stanowiącym mienie komunalne 2008-03-28
Zarządzenie Nr 30/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 marca 2008r. w sprawie rozwiązania umowy użyczenia lokalu użytkowego 2008-03-28
Zarządzenie Nr 31/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 marca 2008r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2008-03-28
Zarządzenie Nr 32/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2008r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2008-04-09
Zarządzenie Nr 33/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2008r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drzewa z działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jodłowa 2008-04-09
Zarządzenie Nr 34/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-04-09
Zarządzenie Nr 35/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2008r. w sprawie przedłożenia raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa w 2007 roku 2008-04-09
Zarządzenie Nr 36/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2008-04-09
Zarządzenie Nr 37/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2008-04-09
Zarządzenie Nr 38/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2008-04-09
Zarządzenie Nr 39/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2008-04-09
Zarządzenie Nr 40/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2008r w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-04-09
Zarządzenie Nr 41 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-05-09
Zarządzenie Nr 42/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01.04.2008r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drzewa z działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jodłowa 2008-05-09
Zarządzenie Nr 43/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01.04.2008r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drzewa z działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jodłowa 2008-05-09
Zarządzenie Nr 44/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2008-05-09
Zarządzenie Nr 45/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01.04.2008r. w sprawie powołania Zespołu do aktualizacji i wdrażania Strategii Integracji Społecznej I Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jodłowa na lata 2007-2017 2008-05-09
Zarządzenie Nr 46/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01.04.2008r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do opracowania aktualizacji i realizacji Planu Działania Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich w Gminie Jodłowa 2008-05-09
Zarządzenie Nr 47/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 kwietnia 2008r. w sprawie przejęcia od Telekomunikacji Polskiej S.A. części wynajmowanych pomieszczeń 2008-05-09
Zarządzenie Nr 48/08 Wójta Gminy Jodłowa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 09 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Jodłowa w 2008r. 2008-05-09
Zarządzenie Nr 49/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 kwietnia 2008r. zmieniająca zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym 2008-05-09
Zarządzenie Nr 50/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2008-05-09
Zarządzenie Nr 51/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn "Czas na aktywność w gminie Jodłowa" 2008-05-09
Zarządzenie Nr 52/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 kwietnia 2008r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielania pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2008-05-09
Zarządzenie Nr 53/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2008-05-30
Zarządzenie Nr 54/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie wynajęcia lokalu socjalnego stanowiącego mienie komunalne 2008-05-30
Zarządzenie Nr 55/08 Wójta Gminy Jodowa z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Jodłowa 2008-05-30
Zarządzenie Nr 56/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Jodłowej na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2008-05-30
Zarządzenie Nr 57/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie organizacji, przygotowania i rozwinięcia Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Jodłowa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2008-05-30
Zarządzenie Nr 58/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30.04.2008r. w sprawie wycięcia i przeznaczenia do sprzedaży drewna z lasu gminnego , stanowiącego mienie komunalne gminy Jodłowa 2008-05-30
Zarządzenie Nr 59/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30.04.2008r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z lasu , stanowiącego mienie komunalne gminy Jodłowa 2008-05-30
Zarządzenie Nr 60/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 maja 2008r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2007 rok 2008-05-30
Zarządzenie Nr 61/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 maja 2008r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2008-05-30
Zarządzenie Nr 62/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 maja 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-05-30
Zarządzenie Nr 63/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 maja 2008r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2008-06-02
Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 maja 2008r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego 2008-06-02
Zarządzenie Nr 65/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 maja 2008r. uchylające zarządzenie Wójta Gminy Jodłowa w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2008-06-02
Zarządzenie Nr 66/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 maja 2008r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2008-06-02
Zarządzenie Nr 67/08 Wójta Gminy Jodłowa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 26 maja 2008r. zmieniające zarządzenia w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa , zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Jodłowa w 2008 r. 2008-06-02
Zarządzenie Nr 68/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 maja 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2008-06-02
Zarządzenie Nr 69/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 maja 2008r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do opracowania , aktualizacji i realizacji Planu Działania Programu Integracji Społecznej realizowanego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Jodłowa 2008-06-02
Zarządzenie Nr 70/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 maja 2008r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez klęski żywiołowe w gminie Jodłowa 2008-08-05
Zarządzenie Nr 71/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 maja 2008r. w sprawie wynajęcia lokalu socjalnego stanowiącego mienie komunalne 2008-08-05
Zarządzenie Nr 72/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 czerwca 2008r w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-08-05
Zarządzenie Nr 73/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej 2008-08-05
Zarządzenie Nr 74/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09.06.2008r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drzewa z działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jodłowa 2008-08-05
Zarządzenie Nr 75/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09.06.2008r. w sprawie odpłatnego przekazania drzewa z działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jodłowa 2008-08-05
Zarządzenie Nr 76/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 czerwca 2008r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej za 2007 rok 2008-08-05
Zarządzenie Nr 77/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej 2008-08-05
Zarządzenie Nr 78/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19.06.2008r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drzewa z działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jodłowa 2008-08-05
Zarządzenie Nr 79/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od nie zapłaconych w terminie faktur dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2008-08-05
Zarządzenie Nr 80/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2008-08-05
Zarządzenie Nr 81/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na usługi integracji społecznej złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2008 roku dla gminy Jodłowa 2008-08-05
Zarządzenie Nr 82/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na usługi integracji społecznej złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2008 roku dla gminy Jodłowa 2008-08-05
Zarządzenie Nr 83/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-08-05
Zarządzenie Nr 84/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2008r.w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2008-08-05
Zarządzenie Nr 85/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia planów finansowo-rzeczowych sołectw Gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-08-05
Zarządzenie Nr 86/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-08-05
Zarządzenie Nr 87/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 lipca 2008r. w sprawie ustalenia planów finansowo-rzeczowych sołectw Gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-08-06
Zarządzenie Nr 88/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2008-08-06
Zarządzenie Nr 89/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2008-08-06
Zarządzenie Nr 90/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 lipca 2008r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Remizy OSP w Jodłowej 2008-08-06
Zarządzenie Nr 91/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-08-06
Zarządzenie Nr 92/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30.07.2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na usługi integracji społecznej złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2008 roku dla Gminy Jodłowa 2008-09-05
Zarządzenie Nr 93/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jodłowej 2008-09-05
Zarządzenie Nr 94/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 sierpnia 2008r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2009 rok 2008-09-05
Zarządzenie Nr 95/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01.08.2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na usługi integracji społecznej złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2008 roku dla Gminy Jodłowa 2008-09-05
Zarządzenie Nr 96/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2008r. 2008-09-05
Zarządzenie Nr 97/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Zajezdni PKS w Jodłowej 2008-09-05
Zarządzenie Nr 98/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19.08.2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na usługi integracji społecznej złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2008 roku dla Gminy Jodłowa 2008-09-05
Zarządzenie Nr 99/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2008-09-05
Zarządzenie Nr 100/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2008-09-05
Zarządzenie Nr 101/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren 2008-09-15
Zarządzenie Nr 102/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2008r. 2008-09-15
Zarządzenie Nr 103/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 sierpnia 2008r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości z prezznaczeniem pod gminne targowisko 2008-09-15
Zarządzenie Nr 104/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 sierpnia 2008r. zmieniające zarządzenie Nr 91/08 z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-09-15
Zarządzenie Nr 105/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2008-09-15
Zarządzenie Nr 106/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2008-09-15
Zarządzenie Nr 107/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa i wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nabywanej nieruchomości 2008-09-15
Zarządzenie Nr 108/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2008-09-15
Zarządzenie Nr 109/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-09-15
Zarządzenie Nr 110/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu zarządzania Kryzysowego w Jodłowej 2008-09-15
Zarządzenie Nr 111/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2008-09-15
Zarządzenie Nr 112/08 Wójta Gminy Jodłowa 15 września 2008r. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego 2008-10-24
Zarządzenie Nr 113/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 września 2008r. w sprawie dokonania darowizny działek 2008-10-24
Zarządzenie Nr 114/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 września 2008r. zmieniaące zarządzenie Nr 107/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa i wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nabywanej nieruchomości 2008-10-24
Zarządzenie Nr 115/08 Wójta gminy Jodłowa z dnia 25.09.2008r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drzewa z działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jodłowa 2008-10-24
Zarządzenie Nr 116/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 września 2008r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2008-10-24
Zarządzenie Nr 117/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-10-24
Zarządzenie Nr 118/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 września 2008r. w sprawie rozwiązania umowy użyczenia sali gimnastycznej 2008-10-24
Zarządzenie Nr 119/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 października 2008r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2008-10-24
Zarządzenie Nr 120/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 października 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-10-24
Zarządzenie Nr 121/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 października 2008r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2008-10-24
Zarządzenie Nr 122/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 października 2008r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2008-10-24
Zarządzenie Nr 123/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 października 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2008-10-24
Zarządzenie Nr 124/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 października 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2008-10-24
Zarządzenie Nr 125/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 października 2008r. w sprawie przyjęcia darowizny 2008-10-24
Zarządzenie Nr 126/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2008-10-24
Zarządzenie Nr 127/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15.10.2008r. w sprawie powołania Zespołu do aktualizacji i wdrażania Strategii Integracji Społecznej i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jodłowa na lata 2008-2017 2008-10-24
Zarządzenie Nr 128/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2008-10-24
Zarządzenie Nr 129/08 Wóta Gminy Jodłowa z dnia 27 października 2008r. w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie faktur dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2008-11-27
Zarządzenie Nr 130/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 października 2008r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2008-11-27
Zarządzenie Nr 131/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok 2008-11-27
Zarządzenie Nr 132/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 października 2008r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2008-12-01
Zarządzenie Nr 133/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2008-12-01
Zarządzenie Nr 134/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne gminy Jodłowa 2008-12-01
Zarządzenie Nr 135/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2008-12-01
Zarządzenie Nr 136/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2009-02-18
Zarządzenie Nr 137/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok 2009-02-18
Zarządzenie Nr 138/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2009-02-18
Zarządzenie Nr 139/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok 2009-02-18
Zarządzenie Nr 140/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie przełożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2009-02-18
Zarządzenie Nr 141/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie oddania w użyczenie działki mienia komunalnego oraz lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne 2009-02-18
Zarządzenie Nr 142/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2009-02-18
Zarządzenie Nr 143/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu oragnizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2009-02-18
Zarządzenie Nr 144/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2009-02-18
Zarządzenie Nr 145/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2009-02-19
Zarządzenie Nr 146/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2009-02-19
Zarządzenie Nr 147/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 2009-02-19
Zarządzenie Nr 148/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok 2009-02-19
Zarządzenie Nr 149/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2009-02-19
Zarządzenie Nr 150/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok 2009-02-19
Zarządzenie Nr 151/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownikowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2009-02-19
Zarządzenie Nr 152/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok 2009-02-19
Zarządzenie Nr 153/08 Wójta Gminy Jodowa z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Jodłowa 2009-02-19
Zarządzenie Nr 154/08 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów samochodowych nie będących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Jodłowa 2009-02-19


Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2008-02-13