Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok 2014-02-19
Zarządzenie Nr 2/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia złożonych projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa 2014-02-19
Zarządzenie Nr 3/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2014-02-19
Zarządzenie Nr 4/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2014-02-19
Zarządzenia Nr 5/13 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej 2014-02-19
Zarządzenie Nr 6/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 stycznia 2014 r. dotyczące wyboru projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa i ustalenia wysokości dotacji 2014-02-19
Zarządzenie Nr 7/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Jodłowa 2014-02-19
Zarządzenie Nr 8/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2014-02-19
Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Jodłowa w 2014 roku. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 10/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2014-10-28
Zarządzenie Nr 11/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 12/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 luty 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 13/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 14/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 15/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 16/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia złożonych projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 17/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.03.2014r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2014 rok. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 18/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.03.2014r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2014 rok. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 19/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.03.2014r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Wisowa na 2014 rok. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 20/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.03.2014r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dębowa na 2014 rok. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 21/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.03.2014r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dzwonowa na 2014 rok. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 22/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.03.2014r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dęborzyn na 2014 rok. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 23/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.03.2014r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Zagórze na 2014 rok. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 24/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2013 rok. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 25/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa w 2013r. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 26/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 marca 2014 r. dotyczące wyboru projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa i ustalenia wysokości dotacji. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 27/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 28/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 29/14 Wójta Gminy Jodłowa- SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Jodłowa w 2014 roku. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 30/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jodłowej obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej prac społecznie użytecznych. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 31/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 32/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów- urzędnika wyborczego na terenie Gminy Jodłowa. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 33/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16.04.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro”. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 34/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok 2014-10-28
Zarządzenie Nr 35/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej. 2014-10-28
Zarządzenie Nr 36/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2014-10-31
Zarządzenie Nr 37/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2014-10-31
Zarządzenie Nr 38/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2014-10-31
Zarządzenie Nr 39/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren. 2014-10-31
Zarządzenie Nr 40/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren 2014-10-31
Zarządzenie Nr 41/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 maja 2014r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2014-10-31
Zarządzenie Nr 42/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren. 2014-10-31
Zarządzenie Nr 43/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren. 2014-10-31
Zarządzenie Nr 44/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren. 2014-10-31
Zarządzenie Nr 45/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren. 2014-10-31
Zarządzenie Nr 46/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren. 2014-10-31
Zarządzenie Nr 47/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2013 rok. 2014-10-31
Zarządzenie Nr 48/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 maja 2014r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy. 2014-10-31
Zarządzenie Nr 49/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej. 2014-10-31
Zarządzenie Nr 50/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren. 2014-10-31
Zarządzenie Nr 51/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej. 2014-10-31
Zarządzenie Nr 52/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej. 2014-10-31
Zarządzenie Nr 53/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren. 2014-11-05
Zarządzenie Nr 54/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskowemisyjnej wraz z działaniami towarzyszącymi w Gminie Jodłowa 2014-11-05
Zarządzenie Nr 55/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Jodłowa. 2014-11-05
Zarządzenie Nr 56/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 maja 2014 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Jodłowa. 2014-11-06
Zarządzenie Nr 57/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 maja 2014r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 2014-11-06
Zarządzenie Nr 58/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok. 2014-11-06
Zarządzenie Nr 59/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 2014-11-06
Zarządzenie Nr 60/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok. 2014-11-06
Zarządzenie Nr 61/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa. 2014-11-06
Zarządzenie Nr 62/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren. 2014-11-06
Zarządzenie Nr 63/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 02.06.2014 w sprawie wprowadzenia Procedur wyłonienia wykonawców przy udzieleniu zamówień publicznych, w rantach projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z działaniami towarzyszącymi w Gminie Jodłowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro. 2014-11-06
Zarządzenie Nr 64/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dzwonowa na 2014 rok 2014-11-06
Zarządzenie Nr 65/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej. 2014-11-06
Zarządzenie Nr 66/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 czerwca 2014 r.w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2014 rok 2014-11-06
Zarządzenie Nr 67/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Wisowa na 2014 r. 2014-11-06
Zarządzenie Nr 68/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24.06.2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w następujących zakresach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu , działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa. 2014-11-17
Zarządzenie Nr 69/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej za 2013 rok. 2014-11-17
Zarządzenie Nr 70/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Jodłowa w 2014 roku. 2014-11-17
Zarządzenie Nr 71/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu. 2014-11-17
Zarządzenie Nr 72/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 2014-11-17
Zarządzenie Nr 73/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok. 2014-11-17
Zarządzenie Nr 74/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2015 rok. 2014-11-17
Zarządzenie Nr 74A/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok. 2014-11-17
Zarządzenie Nr 75/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 2014-11-17
Zarządzenie Nr 76/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren. 2014-11-17
Zarządzenie Nr 77/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09.07.2014r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jodłowa. 2014-11-17
Zarządzenie Nr 78/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2014-11-17
Zarządzenie Nr 79/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne. 2014-11-17
Zarządzenie Nr 80/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej. 2014-11-17
Zarządzenie Nr 81/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-03-10
Zarządzenie Nr 82/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 83/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 84/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 85/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dębowa 2015-03-06
Zarządzenie Nr 86/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2014 rok 2015-03-06
Zarządzenie Nr 87/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Jodłowa. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 88/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Jodłowa. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 89/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powodziowych w budynkach mieszkalnych w gminie Jodłowa. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 90/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez klęski żywiołowe w gminie Jodłowa. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 91/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 92/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 93/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2014 roku. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 93A/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 94/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 95/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powodziowych w budynkach mieszkalnych w gminie Jodłowa. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 96/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 97/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 98/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25.08.2014r. w sprawie nieodpłatnego przekazania działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jodłowa 2015-03-06
Zarządzenie Nr 99/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 100/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05 września 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna 2015-03-06
Zarządzenie Nr 101/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 września 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 99/14 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok 2015-03-06
Zarządzenie Nr 102/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Zajezdni PKS w Jodłowej. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 103/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 104/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 105/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 września 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 106/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 107/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 108/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jodłowa. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 109/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 października 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 110/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 października 2014 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 2015-03-06
Zarządzenie Nr 111/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok. 2015-03-06
Zarządzanie Nr 112/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10.10.2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu. 2015-03-09
Zarządzanie Nr 113/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 r. 2015-03-09
Zarządzanie Nr 114/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 115/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2015-03-09
Zarządzenie Nr 116/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 117/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 118/14 Wójta gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Jodłowa na 2015 r. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 119/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniego prognozy finansowej Gminy Jodłowa. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 120/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 121/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 122/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 123/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 listopad 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 r. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 124/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 125/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jodłowa oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 126/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 127/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dęborzyn na 2014 r. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 128/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 r. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 129/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 130/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 131/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w w Jodłowej, stanowiącym mienie komunalne. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 132/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej, stanowiącym mienie komunalne. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 133/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej, stanowiącym mienie komunalne. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 134/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 135/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 136/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 137/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem pod gminne targowisko. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 138/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 139/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 140/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 r. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 141/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej. 2015-03-09
Zarządzenie Nr 142/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 2015-03-09
Zarządzenie Nr 143/14 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej. 2015-03-09


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2014-02-19