Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i remont pomieszczeń budynku Nr 5 Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej (modernizacja – etap I Parter) 2011-01-03
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 300.000 zł na zadanie pn „Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" 2010-12-28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 300.000 zł na zadanie pn „Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" 2010-12-22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa i remont pomieszczeń budynku Nr 5 Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej (modernizacja – etap I Parter) 2010-12-09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadania pn. Dostawa używanej koparki kołowej 2010-12-03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadania pn. Dostawa używanej koparki kołowej 2010-11-25
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pn. Dostawa używanej koparki kołowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 2010-11-12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont dróg gminnych: w miejscowości Jodłowa droga Jantas Ryszard, w miejscowości Dęborzyn droga k/Lechowskiego, w miejscowości Zagórze – Dzwonowa droga Zajedle, w miejscowości Dębowa droga do Podrazy” 2010-11-09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont dróg gminnych: w miejscowości Jodłowa droga Jantas Ryszard, w miejscowości Dęborzyn droga k/Lechowskiego, w miejscowości Zagórze – Dzwonowa droga Zajedle, w miejscowości Dębowa droga do Podrazy” 2010-11-03
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont dróg gminnych w miejscowości Jodłowa: droga do wysypiska, droga na działki k/Urzędu 2010-10-28
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego (aukcji) na sprzedaż odcinka linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dęborzyn, położony na działkach nr: 61/2, 587, 66, 67/1, 67/2, 68, 69, 70, 71/1, 86 ze stacji trafo Dęborzyn 1, S-234 2010-10-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont dróg gminnych w miejscowości Jodłowa: droga „do Składanowskiego” nr ew. gruntu 2706, 2700/2, droga „Jasica” nr ew. gruntu 5367, droga „Szewczyk” nr ew. gruntu 4346, 4541 oraz w miejscowości Dzwonowa droga „przez wieś” nr ew. gruntu 152, 213/1, 214 2010-10-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont dróg gminnych w miejscowości Jodłowa: droga koło Nowaka, droga Kic – Kaczka, droga Kapłon oraz w miejscowości Dzwonowa droga Kmiecik 2010-10-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Roboty budowlane zewnętrzne na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej 2010-10-22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont dróg gminnych w miejscowości Jodłowa: droga do wysypiska, droga na działki k/Urzędu 2010-10-19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Jodłowa: droga koło Nowaka, droga Kic – Kaczka, droga Kapłon oraz w miejscowości Dzwonowa droga Kmiecik 2010-10-14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont dróg gminnych w miejscowości Jodłowa: droga „do Składanowskiego” nr ew. gruntu 2706, 2700/2, droga „Jasica” nr ew. gruntu 5367, droga „Szewczyk” nr ew. gruntu 4346, 4541 oraz w miejscowości Dzwonowa droga „przez wieś” nr ew. gruntu 152, 213/1, 214 2010-10-13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej „k/Kupczyk” nr ewd. dz. 4110/1 w miejscowości Jodłowa 2010-10-13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Roboty budowlane zewnętrzne na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej 2010-10-12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa używanej koparki kołowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 2010-10-06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbudowa mostów w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Jodłowa zniszczonych przez powódź. 2010-10-06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont drogi gminnej „k/Kupczyk” nr ewd. dz. 4110/1 w miejscowości Jodłowa” 2010-10-01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbudowa mostów w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Jodłowa zniszczonych przez powódź. 2010-09-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Jodłowa 2010-09-16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej „Dzioły ” nr ewd. dz. 3845 w miejscowości Jodłowa 2010-09-13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Jodłowa 2010-09-08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa parkingu wraz z oświetleniem w centrum miejscowości Jodłowa 2010-09-07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont dróg gminnych w miejscowości Jodłowa: droga Mrozowa Górka o nr ew. gruntu 1562/2,1041,1040; droga k/Łępy o nr ew. gruntu 797; droga Myszkowski-Janiga o nr ew. gruntu 2336,3115,3123; droga k/urzędu o nr ew. gruntu 1892; oraz w miejscowości Dzwonowa – droga przez wieś o nr ew. gruntu 152,213/1,214; i w miejscowości Dęborzyn – droga Maziarka -Golec o nr ew. gruntu 280,367. 2010-09-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont drogi gminnej „Dzioły ” nr ewd. dz. 3845 w miejscowości Jodłowa” 2010-09-03
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbudowa mostów w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Jodłowa zniszczonych przez powódź. 2010-09-02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont dróg gminnych w miejscowości Jodłowa: – droga do wysypiska o nr ew. gruntu 3864/1, 3275, 3233 (etap I); droga na Wyrąb o nr ew. gruntu 6559, 6433/2, 6433/1 (etap I); droga Kita-Stręk o nr ew. Gruntu 224,177; droga Zbereda-Kopacz o nr ew. gruntu 4560/2 (etap I); droga k/Macoń o nr ew. gruntu 1423 (etap I) 2010-08-31
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont dróg gminnych w miejscowości Jodłowa: droga Mrozowa Górka o nr ew. gruntu 1562/2,1041,1040; droga k/Łępy o nr ew. gruntu 797; droga Myszkowski-Janiga o nr ew. gruntu 2336,3115,3123; droga k/urzędu o nr ew. gruntu 1892; oraz w miejscowości Dzwonowa – droga przez wieś o nr ew. gruntu 152,213/1,214; i w miejscowości Dęborzyn – droga Maziarka -Golec o nr ew. gruntu 280,367. 2010-08-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn.Wykonanie robót budowlanych obejmujących docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Dębowej wraz z robotami towarzyszącymi – etap I wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 2010-08-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn.Wykonanie robót budowlanych obejmujących docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej Wisowej wraz z robotami towarzyszącymi – etap I wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 2010-08-25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn.Wykonanie robót budowlanych obejmujących docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jodłowej Górnej wraz z robotami towarzyszącymi – etap I wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 2010-08-24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont dróg gminnych w miejscowości Jodłowa: – droga do wysypiska o nr ew. gruntu 3864/1, 3275, 3233 (etap I); droga na Wyrąb o nr ew. gruntu 6559, 6433/2, 6433/1 (etap I); droga Kita-Stręk o nr ew. Gruntu 224,177; droga Zbereda-Kopacz o nr ew. gruntu 4560/2 (etap I); droga k/Macoń o nr ew. gruntu 1423 (etap I) 2010-08-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony pn. Budowa parkingu wraz z oświetleniem w centrum miejscowości Jodłowa 2010-08-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn.Wykonanie robót budowlanych obejmujących docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Dębowej wraz z robotami towarzyszącymi – etap I wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 2010-08-13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn.Wykonanie robót budowlanych obejmujących docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej Wisowej wraz z robotami towarzyszącymi – etap I wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 2010-08-12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn.Wykonanie robót budowlanych obejmujących docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jodłowej Górnej wraz z robotami towarzyszącymi – etap I wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 2010-08-12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 690.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2010-07-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont nawierzchni placu manewrowego na działce nr 1854/6 położonej w Jodłowej 2010-07-01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 690.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2010-07-01
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej Furman, k/kapliczki o nr ew. gruntu 3603 w m. Jodłowa w km 0+000-0+430 2010-06-24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont nawierzchni placu manewrowego na działce nr 1854/6 położonej w Jodłowej 2010-06-22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej Furman k/kapliczki o nr ew. gruntu 3603 w m. Jodłowa w km 0+000-0+430 2010-06-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Jodłowa 2010-06-10
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa fabrycznie nowego średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu wraz z ciężkim nożycorozpieraczem do ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Jodłowa. 2010-05-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa fabrycznie nowego średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu wraz z ciężkim nożycorozpieraczem do ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Jodłowa. 2010-04-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dróg gminnych: droga Pasterniki o nr ew. gruntu 56, 459, 478 w m. Dęborzyn w km. 1+051-1+700; oraz droga Szewczyk o nr ew. gruntu 4346 w . m. Jodłowa w km 0+750-1+873 2010-04-22
Zawiadomienie o wyborze najorzystniejsze oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont dróg gminnych: droga Pasterniki o nr ew. gruntu 56, 459, 478 w m. Dęborzyn w km. 1+051-1+700; oraz droga Szewczyk o nr ew. gruntu 4346 w . m. Jodłowa w km 0+750-1+873 2010-04-16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony zadanie pn. Budowa boiska sportowego wiejskiego z zapleczem sanitarnym i szatniami oraz garażem na samochód, zbiorników na ścieki sanitarne, przyłącze, oraz miejsca parkingowe 2010-04-02
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa boiska sportowego wiejskiego z zapleczem sanitarnym i szatniami oraz garażem na samochód, zbiorników na ścieki sanitarne, przyłącze oraz miejsca parkingowe 2010-03-15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego: - w miejscowości Dęborzyn (Borówka) na terenie obejmującym działki nr 62; 63; 61/1; 61/2; 587; 66; 67/1; 67/2; 68; 69; 70; 71/1; 86, - w miejscowości Jodłowa (k. mostu - Jodłowa Górna) na terenie obejmującym działki nr 873/1; 873/2; 1040; 875/1; 875/2; 877; 216; 5132; 124. 2010-03-10
Zawiadomienie najkorzystniejszej oferty Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego: - w miejscowości Dęborzyn (Borówka) na terenie obejmującym działki nr 62; 63; 61/1; 61/2; 587; 66; 67/1; 67/2; 68; 69; 70; 71/1; 86, - w miejscowości Jodłowa (k. mostu - Jodłowa Górna) na terenie obejmującym działki nr 873/1; 873/2; 1040; 875/1; 875/2; 877; 216; 5132; 124. 2010-02-15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu śmieciarki z bocznym systemem załadunku o pojemności 6,5 m3 oraz 50 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 2010-01-27
Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty 2010-01-26
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębowej w meble, sprzęt: rekreacyjno – sportowy, nagłośnieniowy i komputerowy wraz z montażem i ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach 2010-01-05
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa (zakup i tankowanie) oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej do zbiorników pojazdów 2010-01-04


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2010-01-04