Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Dostawa (zakup i tankowanie) oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej do zbiorników pojazdów 2009-12-29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębowej w meble, sprzęt: rekreacyjno – sportowy, nagłośnieniowy i komputery wraz z montażem i ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach 2009-12-14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 500000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2009-12-14
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2009-11-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony zadanie pn.Remont dróg gminnych: w miejscowości Jodłowa – droga Furman - Ziaja o nr ew. gruntu 2304 w km 0+000-0+400 (etap I), w miejscowości Zagórze – droga Nowak o nr ew. gruntu 215 w km 0+100-0+435 (etap I) w miejscowości Jodłowa – droga Mołda o nr ew. gruntu 1312/2, 4631 w km 0+000-0+280, w miejscowości Jodłowa – droga Buras o nr ew. gruntu 6414 w km 0+100-0+400 2009-10-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony zadanie pnRemont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa – droga Buras o nr ew. gruntu 6414 w km 0+000-0+100 2009-10-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony zadanie pn.Remont drogi gminnej w miejscowości Zagórze – droga Zajedle o nr ew. gruntu 619 2009-10-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony zadanie pn. Remont dróg gminnych: w miejscowości Jodłowa – droga k/ Leji Marka o nr ew. gruntu 3537 w km 0+000-0+350, w miejscowości Zagórze – droga Przygórze o nr ew. gruntu 335 w km 0+190-0+590 (etap I) w miejscowości Dębowa – droga Średnie Pole o nr ew. gruntu 865/1, 866, 867 w km 0+000-0+400 (etap I), w miejscowości Jodłowa droga Frydman o nr ew. gruntu 9 w km 0+000-0+413 (etap I) 2009-10-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonymna zadanie pn. Remont dróg gminnych:w miejscowości Jodłowa – droga Furman - Ziaja o nr ew. gruntu 2304 w km 0+000-0+400 (etap I), w miejscowości Zagórze – droga Nowak o nr ew. gruntu 215 w km 0+100-0+435 (etap I) w miejscowości Jodłowa – droga Mołda o nr ew. gruntu 1312/2, 4631 w km 0+000-0+280, w miejscowości Jodłowa – droga Buras o nr ew. gruntu 6414 w km 0+100-0+400 2009-10-13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym zadanie pn Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa – droga Buras o nr ew. gruntu 6414 w km 0+000-0+100 2009-10-13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zadanie pn.Budowa oświetlenia Rynku w Jodłowej – na słupach oświetleniowych parkowych wraz z linią kablową zasilającą – dodatkowy odcinek na działce nr ewid.: 1839/4 2009-09-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa (zakup i tankowanie) oleju napędowego ON i beznzyny bezołowiowej do zbiorników pojazdów 2009-09-02
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony zadanie pn.Budowa oświetlenia Rynku w Jodłowej – na słupach oświetleniowych parkowych wraz z linią kablową zasilającą – dodatkowy odcinek na działce nr ewid.: 1839/4 2009-09-01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.Dostawa (zakup i tankowanie) oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej do zbiorników pojazdów 2009-08-25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem dla potrzeb świetlicy wiejskiej i OSP wraz z zapleczem oraz budowa zbiornika ścieków z przyłączem kanalizacyjnym i studni z przyłączem wodociągowym na działce nr ew. 203/5 w Dębowej 2009-08-05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem dla potrzeb świetlicy wiejskiej i OSP wraz z zapleczem oraz budowa zbiornika ścieków z przyłączem kanalizacyjnym i studni z przyłączem wodociągowym na działce nr ew. 203/5 w Dębowej 2009-07-22
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem dla potrzeb świetlicy wiejskiej i OSP wraz z zapleczem oraz budowa zbiornika ścieków z przyłączem kanalizacyjnym i studni z przyłączem wodociągowym na działce nr ew. 203/5 w Dębowej 2009-06-10
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony zadanie pn. Renowacja pomnika partyzantów w Dębowej oraz zmiana istniejącej nawierzchni wokół pomnika 2009-06-08
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w Jodłowej 2009-06-08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony Remont dróg gminnych, wewnętrznych i publicznych położonych na terenie Gminy Jodlowa 2009-06-04
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony Przebudowa rynku wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowa oświetlenia rynku i chodnika w miejscowości Jodłowa 2009-05-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony zadanie pn. Remont dróg gminnych, wewnętrznych i publicznych położonych na terenie Gminy Jodłowa 2009-05-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa - droga do Kozaka o nr ew. gruntu 6316 w km 0+300-0+400 (etap II) 2009-05-11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony zadanie pn. Przebudowa rynku wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowa oświetlenia rynku i chodnika w miejscowości Jodłowa 2009-05-07
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ODO.341-9/09 pn. Renowacja pomnika partyzantów w Dębowej oraz zmiana istniejącej nawierzchni wokół pomnika 2009-05-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa - droga do Kozaka o nr ew. gruntu 6316 w km 0+300-0+400 (etap II) 2009-04-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zadanie pn. Modernizacja budynku wielofunkcyjnego WDK w Jodłowej - roboty budowlane polegające na ociepleniu (termomodernizacji) ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 2009-04-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Dębowa – droga do Wal o nr ew. gruntu 882, 880/3, 805/1, 804/1, 880/2, 880/1, 632/1, 631/1, 626/1, 625/1, 619/1, 594/1, 596/1, 600/1, 602/1 w km 1+350- 1+910 2009-04-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Dębowa - droga Bałucki - Czech do kontenera o nr ew. gruntu 869 w km0+000-0+400 2009-04-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa - droga do Kozaka o nr ew. gruntu 6316 w km 0+000-0+300 (etap I) 2009-04-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zadanie pn. Kredyt preferencyjny na finansowanie zadania pn. Modernizacja budynku WDK w tym termomodernizacja ze wskazaniem na etap dotyczący termomodernizacji budynku 2009-04-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony ODO.341-6/09Remont drogi gminnej w miejscowości Dębowa – droga do Wal o nr ew. gruntu 882, 880/3, 805/1, 804/1, 880/2, 880/1, 632/1, 631/1, 626/1, 625/1, 619/1, 594/1, 596/1, 600/1, 602/1 w km 1+350- 1+910 2009-04-01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony ODO.341-5/09 Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa – droga do Kozaka o nr ew. gruntu 6316 w km 0+000- 0+300 (etap I) 2009-04-01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony ODO.341-4/09 Remont drogi gminnej w miejscowości Dębowa – droga Bałucki – Czech do kontenera o nr ew. gruntu 869 w km 0+000- 0+400 2009-04-01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony Modernizacja budynku wielofunkcyjnego WDK w Jodłowej - roboty budowlane polegające na ociepleniu (termomodernizacji) ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 2009-03-23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony ODO.341-3/09 Kredyt preferencyjny na finansowanie zadania pn. Modernizacja budynku WDK w tym termomodernizacja ze wskazaniem na etap dotyczący termomodernizacji budynku 2009-03-11
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność gminy Jodłowa 2009-02-06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.Remont drogi gminnej w miejscowości Zagórze - droga Zajedle o nr ew.gruntu 619 2009-10-05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.Remont dróg gminnych:- w miejscowości Jodłowa – droga k/Leji Marka o nr ew. gruntu 3537 w km 0+000-0+350, - w miejscowości Zagórze – droga Przygórze o nr ew. gruntu 335 w km 0+190-0+590 ( etap I), - w miejscowości Dębowa – droga Średnie Pole o nr ew. gruntu 865/1,866,867 w km 0+000-0+400 (etap I), - w miejscowości Jodłowa – droga Frydman o nr ew. gruntu 9 w km 0+000-0+413 (etap I) 2009-10-05


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2009-02-06