Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony ODO.341-2/08 2008-05-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony zadanie pn. Modernizacja budynku Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi 2008-06-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony ODO.341-3/08 2008-06-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony zadanie pn. Kredyt preferencyjny na finansowanie zadania Modernizacja budynku Urzędu Gminy w tym termomodernizacja ze wskazaniem na etap dotyczący termomodernizacji budynku 2008-07-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony ODO.341-4/08 2008-07-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Dzwonowa - droga k/Malinowskiego o nr ew. gruntu76 w km 0+250-0+490 2008-08-11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony ODO.341-6/08 2008-08-14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony ODO.341-5/08 2008-08-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony zadanie pn. Remont nawierzchni żwirowych na drogach gminnych - Gmina Jodłowa 2008-08-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa - droga Łosie o nr ew. gruntu 4410 w km 1+700-2+065 2008-08-27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony ODO.341-7/08 2008-10-09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa - droga k.Proszowskiego o nr ew. gruntu 1800 w km 0+000-0+190 2008-10-21
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jodłowa 2008-11-14
Ogłoszenie o zamówieniu Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Jodłowa z wykorzystaniem komunikacji publicznej 2008-12-01
Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty 2008-12-09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 307489,94 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2008-12-18


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2008-04-25