Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
Nazwa pozycji Data
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Dzwonowej, stanowiących własność gminy Jodłowa 2007-03-07
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zagórzu, stanowiącej własnośc gminy Jodłowa 2007-04-05
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 05.04.2007 Zakup nowego samochodu dostawczego do selektywnej zbiórki nieczystości stałych 2007-04-06
Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność gminy 2007-04-26
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Dzwonowej stanowiących własność gminy Jodłowa 2007-06-11
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zagórzu stanowiącej własność gminy Jodłowa 2007-07-18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie pn. "Roboty wykończeniowe mieszkań lekarskich w budynku ZOZ Jodłowa obiekt dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej" 2007-07-23
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - dot. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu preferencyjnego w wysokości 139000 zł na realizację zadania pn. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dęborzynie ze wskazaniem na etap dotyczący termomodernizacji budynku 2007-07-30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty wykończeniowe mieszkań lekarskich w budynku ZOZ Jodłowa obiekt dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej 2007-08-03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu preferencyjnego w wysokości 139000 na realizację zadania pn.Modernizacja budynku SP w Dęborzynie ze wskazaniem na etap dot. termomodernizacji 2007-08-08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa - droga Pańskie Pola o nr ewid. 1648 w km 2+300-2+800 2007-08-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa - droga Łosie o nr ewid. gruntu 4410 w km 2+070-2+270 2007-08-14
Zawiadomienie o udzieleniu Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa - droga Pańskie Pola o nr ewid. 1648/ w km 2+300-2+800 2007-08-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dęborzynie - ocieplenie ścian, stropu, wymiana stolarki oraz wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem 2007-08-22
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa - droga Łosie o nr ewid. gruntu 4410 w km 2+070-2+270 2007-08-24
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu preferencyjnego w wysokości 139000,00 zł na realizację zadania pn.Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dęborzynie ze wskazaniem na etap dotyczący termomodernizacji budynku 2007-08-29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa czaszy odpadów komunalnych w Jodłowej - uszczelnienie i drenaż odcieku z istniejącej kwatery Nr 1 2007-08-30
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dęborzynie - ocieplenie ścian, stropu, wymiana stolarki oraz wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem 2007-09-04
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa czaszy wysypiska odpadów komunalnych w Jodłowej uszczelnienie i drenaż odcieku z istniejącej kwatery Nr 1 2007-09-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi na działce nr 1963/14, 1879/2, 1891, 1957/2, 1863/12 k/kościoła wraz z przebudową i przełożeniem odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia 2007-09-26
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - Budowa drogi na działce nr 1963/14, 1879/2, 1891, 1957/2, 1863/12 k/kościoła wraz z przebudową i przełożeniem odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia. 2007-10-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Droga o nr ew. gruntu 1891 w Jodłowej - utwardzenie nawierzchni istniejącej drogi 2007-10-09
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - Droga o nr ew. gruntu 1891 w Jodłowej - utwardzenie nawierzchni istniejącej drogi 2007-10-17
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej etap I 2007-10-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej etap I 2007-11-02
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 180000 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn Budowa drogi na działce Nr 1963/14, 1879/2, 1891, 1957/2 i 1863/12 (k/kościoła) 2007-11-06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 180000 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi na działce nr 1963/14, 1879/2, 1891, 1957/2 i 1863/12 (k/kościoła) 2007-12-03
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Jodłowa z wykorzystaniem komunikacji publicznej 2007-12-13


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2007-03-07