Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie o wyborze oferty 2004-12-03
Zawiadomienie o wyborze oferty 2005-01-24
Zawiadomienie o wyborze oferty 2005-04-28
Zawiadomienie o wyborze oferty 2005-05-18
Zawiadomienie o wyborz oferty 2005-06-15
Zawiadomienie o wyborze oferty 2005-07-05
Zawiadomienie o wyborze oferty 2005-07-26
Zawiadomienie o wyborze oferty 2005-07-29
Zawiadomienie o wyborze oferty 2005-07-29
Zawiadomienie o wyborze oferty 2005-08-24
Zawiadomienie o wyborze oferty 2005-09-27
Zawiadomienie o wyborze oferty 2005-10-03
Zawiadomienie o wyborze oferty 2005-10-21
Informacja o przetargu z dnia 9 listopada 2005 r. 2005-11-10
Ogłoszenie o zamówieniu 2006-02-17
Ogłoszenie o zamówieniu 2006-02-27
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 2006-03-09
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych na budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej III etap 2006-04-03
Zawiadomienie o wyborze oferty (17.05.2006) 2006-05-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni mineralno - bitumicznych dróg na terenie Gminy Jodłowa 2006-07-19
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni żwirowych na drogach gminnych - Gmina Jodłowa 2006-07-25
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę mebli i wyposażenia do budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej 2006-08-02
Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont nawierzchni żwirowych na drogach gminnych - Gmina Jodłowa 2006-08-03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa mebli i wyposazenia do budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej 2006-08-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont nawierzchni mineralno - bitumicznych dróg na terenie Gminy Jodłowa 2006-08-22
Ogłoszenie o zamówieniu - dot. Udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 480.000 złotych na realizację zadania 2006-09-06
Ogłoszenie o zamówieniu dot. udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 500.000 zł na realizację zadania 2006-09-11
Materiały dotyczące przetargu ZW.341/6/06 z dnia06.09.2006 oraz przetargu ZW.341/7/06 z dnia 11.09.2006 2006-09-14
Ogłoszenie o zamówieniu Konserwacja drogi rolniczej położonej w Dębowej- Gmina Jodłowa 2006-09-15
Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ dotyczy przetargu ZW.341-7/06 i ZW.341-8/06 2006-09-15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 480.000,00 zł na realizację zadania "Asfaltowanie dróg" na potrzeby Gminy Jodłowa ZW.341-6/06 2006-09-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00zł na realizację zadania "Obiekt dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej - III etap" ZW.341-7/06 2006-09-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie konserwcji drogi rolniczej o nr ew. gruntu 862 połozonej w Dębowej 2006-09-27
Ogłoszenie o zawarciu umowu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 zł na realizację zadania "Obiekt dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej III etap 2006-10-04
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 480.000,00zł na realizację zadania "Asfaltowanie dróg" 2006-10-04
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Wykonanie konserwacji drogi rolniczej o nr ew. gruntu 862 położonej w Dębowej 2006-10-06
Wykonanie systemu alarmowego wraz z telewizją przemysłową kablową w obiekcie dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej i w budynku zakładu selektywnej zbiórki odpadów w Jodłowej 2006-11-03
Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ dotycząca przetargu ZW.341-9/06 z dnia 03.11.2006 r. 2006-11-09
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2006-11-13
Ogłoszenie o zawarciu umowy na roboty dodatkowe na zadaniu "Sortownia odpadów komunalnych w Jodłowej" 2006-11-23
Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie robót na zadaniu pn "Wykonanie budynku dla ochrony zdrowia i rehabiliacji w Jodłowej" - min.roboty instalacji wod.-kan - dostosowanie do wymogówPIIS 2006-11-23
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 250.000,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2006-11-24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania 2006-12-04
Ogłoszenie o zawarciu umowy- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2006-12-12
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Dzwonowej, stanowiących własność gminy Jodłowa 2006-12-22


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2007-03-07