Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o wyniku postępowania zadanie pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych budynków, miejsc użyteczności publicznej w tym przystanków autobusowych wraz z ich sprzątaniem" 2022-01-26
Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie pn. Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Jodłowa 2022-01-14
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla zadania pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jodłowa w 2022 2022-01-13
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych budynków, miejsc użyteczności publicznej w tym przystanków autobusowych wraz z ich sprzątaniem 2021-12-31
Ogłoszenie o wyniku postępowania zadanie pn. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2021 r. 2021-12-30
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Jodłowa 2021-12-22
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jodłowa w 2022 2021-12-16
Zawiadomienie o wyborze oferty zadanie pn. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2021 r. 2021-12-16
Ogłoszenie o zamówieniu zadanie pn. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2021 r. 2021-12-02
Ogłoszenie o wyniku postępowania zadanie pn. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Jodłowa w 2021 r. 2021-11-04
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Jodłowa w 2021 r. 2021-10-14
Ogłoszenie o wyniku postępowania zadanie pn.pn. Przebudowa drogi gminnej nr 106505R Jodłowa-Kościół w km 0+000-0+258 2021-08-13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 106505R Jodłowa-Kościół w km 0+000-0+258 2021-07-29
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 106505R Jodłowa-Kościół w km 0+000-0+258 2021-06-30
Ogłoszenie o wyniku postępowania zadanie pn. Budowa budynku rekreacyjnego z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1569 w Jodłowej 2021-06-14
Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. Budowa budynku rekreacyjnego z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1569 w Jodłowej 2021-05-19
Ogłoszenie o wyniku postępowania zadanie pn. Letnie utrzymanie dróg 2021-05-18
Ogłoszenie o wyniku postępowania zadanie pn. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej oraz bitumicznej na terenie Gminy Jodłowa 2021-05-18
Ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. Letnie utrzymanie dróg 2021-04-22
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej oraz bitumicznej na terenie Gminy Jodłowa 2021-04-22
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. Budowa budynku rekreacyjnego z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1569 w Jodłowej 2021-04-19
Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych budynków, miejsc użyteczności publicznej w tym przystanków autobusowych wraz z ich sprzątaniem 2021-04-06
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych budynków, miejsc użyteczności publicznej w tym przystanków autobusowych wraz z ich sprzątaniem 2021-03-05
Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie pn. Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2021-02-04
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2021-01-12


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2021-01-12