Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa targowiska na działce nr 1963/16 w Jodłowej w formule zaprojektuj i wybuduj 2021-03-04
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2021-03-02
Zawiadomienie o wyborze oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2021-02-05
Zawiawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa targowiska na działce nr 1963/16 w Jodłowej w formule zaprojektuj i wybuduj 2021-02-01
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 EURO na zadanie pn Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2021-01-04
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 1 000 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł 2020-12-31
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa 2020-12-31
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa targowiska na działce nr 1963/16 w Jodłowej w formule zaprojektuj i wybuduj 2020-12-29
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zadanie pn. Budowa targowiska na działce nr 1963/16 w formule zaprojektuj i wybuduj 2020-12-28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 1 000 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł 2020-12-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w gminie Jodłowa dla miejscowości: Dęborzyn, Dzwonowa, Zagórze z włączeniem do wodociągu na granicy z gminą Ryglice ETAP I 2020-12-16
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa targowiska na działce nr 1963/16 w formule zaprojektuj i wybuduj 2020-12-10
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 1 000 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł 2020-12-04
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty, unieważnieniu postępowania i rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 1 000 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł 2020-12-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w gminie Jodłowa dla miejscowości: Dęborzyn, Dzwonowa, Zagórze z włączeniem do wodociągu na granicy z gminą Ryglice ETAP I 2020-11-26
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 1 000 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł 2020-11-16
Wspólny przetarg na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu pięciu Gmin Gminy Miasta Dębica, Gminy Brzostek, Gminy Pilzno, Gminy Żyraków, Gminy Jodłowa. 2020-11-16
Ogłoszenie wstępne informacyjne o zamówieniu - Odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2020-11-13
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w gminie Jodłowa dla miejscowości: Dęborzyn, Dzwonowa, Zagórze z włączeniem do wodociągu na granicy z gminą Ryglice ETAP I 2020-10-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej - pomieszczeń apteki na pomieszczenia przychodni zdrowia z rozbudową instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz gazu na działce o nr ewid. 1578/2 obr.0004 Jodłowa 2020-09-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej - pomieszczeń apteki na pomieszczenia przychodni zdrowia z rozbudową instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz gazu na działce o nr ewid. 1578/2 obr.0004 Jodłowa 2020-09-09
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej ? pomieszczeń apteki na pomieszczenia przychodni zdrowia z rozbudową instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz gazu na działce o nr ewid. 1578/2 obr.0004 Jodłowa 2020-08-11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 1 170 000 zł w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 193000 zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 977000 zł 2020-07-29
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zadanie pn Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2020-07-22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 1 170 000 zł w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 193000 zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 977000 zł 2020-07-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie pn Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2020-07-09
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 1 170 000 zł w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 193000 zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 977000 zł 2020-06-15
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 EURO na zadanie pn Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2020-05-28


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2020-05-28