Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jodłowa 2020-01-09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2020-01-03
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2019-12-20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 285 000 zł 2019-12-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 1 285 000 zł 2019-12-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 1 165 000 zł 2019-12-12
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2019-12-09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 285 000 zł 2019-12-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 1 285 000 zł 2019-12-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 1 165 000 zł 2019-12-03
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2019-11-28
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 285 000 zł 2019-11-14
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 1 285 000 zł 2019-11-14
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu w kwocie 1 165 000 zł 2019-11-14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa 2019-02-11
Zawiadomienie o wyborze oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa 2019-01-25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2019-01-18


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2019-01-18