Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie o wyborze oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2017-12-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 191 500 zł 2017-12-18
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2017-12-11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Czech Pańskie Pola o nr ewid. 1118/1, 1118/2, 1271, 1285, 1279, 1278, 1274, 1273 w km 0+000 - 1+282 w miejscowości Jodłowa 2017-11-30
Unieważnienie postępowania - przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w kierunku centrum msc. Jodłowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2017-11-28
Zawiadomienie o wyborze oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 191 500 zł 2017-11-28
Zawiadomienie o wyborze oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Czech Pańskie Pola o nr ewid. 1118/1, 1118/2, 1271, 1285, 1279, 1278, 1274, 1273 w km 0+000 - 1+282 w miejscowości Jodłowa 2017-11-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieogranicznony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na projekt pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Zakres I, w kwocie 3 000 000 zł 2017-11-07
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Czech Pańskie Pola o nr ewid. 1118/1, 1118/2, 1271, 1285, 1279, 1278, 1274, 1273 w km 0+000 - 1+282 w miejscowości Jodłowa 2017-11-03
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 191 500 zł 2017-11-03
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w kierunku centrum msc. Jodłowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2017-10-26
Zawiadomienie o wyborze oferty przetarg nieogranicznony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na projekt pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Zakres I, w kwocie 3 000 000 zł 2017-10-13
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieogranicznony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na projekt pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki ? Zakres I, w kwocie 3 000 000 zł 2017-10-02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont ciągu dróg gminnych Janiga - Wal o nr dz. ewid. 3115, 2336/2 w km 0+000 ÷ 0+450 oraz Marszałek - Skopek o nr dz. ewid. 3223, 3326 w km 0+000 ÷ 0+808 w miejscowości Jodłowa 2017-08-28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont ciągu dróg gminnych Janiga - Wal o nr dz. ewid. 3115, 2336/2 w km 0+000 ÷ 0+450 oraz Marszałek - Skopek o nr dz. ewid. 3223, 3326 w km 0+000 ÷ 0+808 w miejscowości Jodłowa 2017-08-17
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont ciągu dróg gminnych Janiga - Wal o nr dz. ewid. 3115, 2336/2 w km 0+000 ÷ 0+450 oraz Marszałek - Skopek o nr dz. ewid. 3223, 3326 w km 0+000 ÷ 0+808 w miejscowości Jodłowa 2017-07-25
Informacja o przetargu 2017-05-29


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2017-05-05