Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2017-01-05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2016-12-28
Informacja z sesji otwarcia ofert przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2016-12-20
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dowóz uczniów z terenu Gminy Jodłowa do szkół w 2017 r. 2016-12-14
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2016-12-09
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dowóz uczniów z terenu Gminy Jodłowa do szkół w 2017 r. 2016-12-02
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr 106528 R Niegos – Niemiec o nr dz. ewid. 5787 w miejscowości Jodłowa, w km 0+000 ÷ 0+300 2016-11-28
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej położonej w Jodłowej 2016-11-23
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 106520 R „Maślakowice na Dzwonową ” o nr dz. ewid. 1979, 491, 2283/1, 2283/2 w miejscowości Jodłowa i Dzwonowa, w km 0+900 ÷ 3+797 2016-11-16
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr 106528 R „ Niegos – Niemiec” o nr dz. ewid. 5787 w miejscowości Jodłowa, w km 0+000 ÷ 0+300 2016-11-14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 106520 R „Maślakowice na Dzwonową ” o nr dz. ewid. 1979, 491, 2283/1, 2283/2 w miejscowości Jodłowa i Dzwonowa, w km 0+900 ÷ 3+797 2016-11-09
Informacja z sesji otwarcia ofert przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 106520 R „Maślakowice na Dzwonową ” o nr dz. ewid. 1979, 491, 2283/1, 2283/2 w miejscowości Jodłowa i Dzwonowa, w km 0+900 ÷ 3+797 2016-11-04
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w Jodłowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3400 o powierzchni 0,86 ha stanowiącej własność Gminy Jodłowa 2016-11-04
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr 106528 R „ Niegos – Niemiec” o nr dz. ewid. 5787 w miejscowości Jodłowa, w km 0+000 ÷ 0+300 2016-10-28
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 106520 R „Maślakowice na Dzwonową ” o nr dz. ewid. 1979, 491, 2283/1, 2283/2 w miejscowości Jodłowa i Dzwonowa, w km 0+900 ÷ 3+797 2016-10-20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej Mikrut - Kasztarenda o nr ewid. dz. 5344 w miejscowości Jodłowa w km 0+000-0+415 2016-10-18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej Mikrut - Kasztarenda o nr ewid. dz. 5344 w miejscowości Jodłowa w km 0+000-0+415 2016-10-07
Informacja z sesji otwrcia ofert przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej Mikrut - Kasztarenda o nr ewid. dz. 5344 w miejscowości Jodłowa w km 0+000-0+415 2016-09-28
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej Mikrut - Kasztarenda o nr ewid. dz. 5344 w miejscowości Jodłowa w km 0+000-0+415 2016-09-13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych: Dzioły do Łukasika o nr ewid. 862/1 w km 0+028 0+918 oraz Do Raka o nr ewid. 70/1, 70/2, 71/1, 72/1, 74/10, 74/13, 79/1, 90/1, 86/1, 85/1, 863, 126/1, 136/1, 864, 132/1, 135/1, 133/2, 130/5 w km 0+000 – 1+003 wraz z przebudową przepustu w km 0+220 w m. Dębowa 2016-07-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych: Dzioły do Łukasika o nr ewid. 862/1 w km 0+028 0+918 oraz Do Raka o nr ewid. 70/1, 70/2, 71/1, 72/1, 74/10, 74/13, 79/1, 90/1, 86/1, 85/1, 863, 126/1, 136/1, 864, 132/1, 135/1, 133/2, 130/5 w km 0+000 – 1+003 wraz z przebudową przepustu w km 0+220 w m. Dębowa 2016-06-22
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej położonej w Jodłowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3276/7 wpisanej w księdze wieczystej nr RZ1D/00070814/7 stanowiącej własność Gminy Jodłowa 2016-06-13
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych: Dzioły do Łukasika o nr ewid. 862/1 w km 0+028 0+918 oraz Do Raka o nr ewid. 70/1, 70/2, 71/1, 72/1, 74/10, 74/13, 79/1, 90/1, 86/1, 85/1, 863, 126/1, 136/1, 864, 132/1, 135/1, 133/2, 130/5 w km 0+000 – 1+003 wraz z przebudową przepustu w km 0+220 w m. Dębowa 2016-06-02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa łącznika komunikacyjnego (przewiązki) pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem sali gimnastycznej Gimnazjum w Jodłowej na działce nr ewid. gr.1855/2 położonej w miejscowości Jodłowa 2016-05-06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa łącznika komunikacyjnego (przewiązki) pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem sali gimnastycznej Gimnazjum w Jodłowej na działce nr ewid. gr.1855/2 położonej w miejscowości Jodłowa 2016-04-18
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa łącznika komunikacyjnego (przewiązki) pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem sali gimnastycznej Gimnazjum w Jodłowej na działce nr ewid. gr.1855/2 położonej w miejscowości Jodłowa 2016-03-22


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2016-03-21