Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2015-01-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2015-01-08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 950.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku 2014-12-29
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2014-12-22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 950.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku 2014-12-01
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 950.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku 2014-11-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Węzia Górka o nr ewid. gruntu 3694/2 w miejscowości Jodłowa w km 0+000-0+450 2014-11-04
Ogłoszenie o zamówieniu usługi 2014-11-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłowej 2014-11-03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Węzia Górka o nr ewid. gruntu 3694/2 w miejscowości Jodłowa w km 0+000-0+450 2014-10-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Jodłowa w ramach projektu Zmniejszenie nierówności edukacyjnych poprzez doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Jodłowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) 2014-10-28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłowej 2014-10-15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Jodłowa w ramach projektu . Zmniejszenie nierówności edukacyjnych poprzez doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Jodłowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) 2014-10-14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dokumentacja projektowa na budowę wodociągu w gminie Jodłowa - etap I dla wsi: Dęborzyn, Dzwonowa, Zagórze, Jodłowa (sołectwo Jodłowa Dolna - część) 2014-10-13
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Węzia Górka o nr ewid. gruntu 3694/2 w miejscowości Jodłowa w km 0+000-0+450 2014-10-10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa etap I - w zakresie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jodłowa Dolna (część) 2014-10-09
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłowej 2014-10-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dokumentacja projektowa na budowę wodociągu w gminie Jodłowa - etap I dla wsi: Dęborzyn, Dzwonowa, Zagórze, Jodłowa (sołectwo Jodłowa Dolna - część) 2014-09-25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa kruszywa naturalnego 16-63 mm na bazę Zleceniodawcy. 2014-09-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi „M. Leja nr ewid. gruntu 2154, 2155/1, 2153/3, 2153/5, 2156/1, 3521/2, 3520/4, 3688/1, 3689/2, 3690/2, 3692/2, 3676/1, 3676/3, 3696/4, 3696/6, 3671/1, 3697/6, 3699/4, 3698/2, 3669/1, 3659/6, 3659/4, 3660/4, 3652/2, 3654/2, 3653/2, 3574/4, 3574/6, 3575/5, 3651/4, 3576/1, 3578/1, 3639/2, 3638/2, 3637/2, 3633/2, 3537/1, 3537/2, 3537/4, 3655/3 w miejscowości Jodłowa w km 0+000-1+880 wraz z remontem mostu w km 0+150 2014-09-18
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Jodłowa w ramach projektu . Zmniejszenie nierówności edukacyjnych poprzez doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Jodłowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) 2014-09-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa mieszanki kruszywa 0-31,5 mm na bazę Zleceniodawcy 2014-09-16
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dokumentacja projektowa na budowę wodociągu w gminie Jodłowa - etap I dla wsi: Dęborzyn, Dzwonowa, Zagórze, Jodłowa (sołectwo Jodłowa Dolna - część) 2014-09-05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp na zadanie pn. Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa etap I - w zakresie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jodłowa Dolna (część) 2014-09-05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa kruszywa naturalnego 16-63 mm na bazę Zleceniodawcy. 2014-09-05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi „M. Leja nr ewid. gruntu 2154, 2155/1, 2153/3, 2153/5, 2156/1, 3521/2, 3520/4, 3688/1, 3689/2, 3690/2, 3692/2, 3676/1, 3676/3, 3696/4, 3696/6, 3671/1, 3697/6, 3699/4, 3698/2, 3669/1, 3659/6, 3659/4, 3660/4, 3652/2, 3654/2, 3653/2, 3574/4, 3574/6, 3575/5, 3651/4, 3576/1, 3578/1, 3639/2, 3638/2, 3637/2, 3633/2, 3537/1, 3537/2, 3537/4, 3655/3 w miejscowości Jodłowa w km 0+000-1+880 wraz z remontem mostu w km 0+150 2014-09-02
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa mieszanki kruszywa 0-31,5 mm na bazę Zleceniodawcy 2014-08-27
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa kruszywa naturalnego 16-63 mm na bazę Zleceniodawcy 2014-08-25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn.Budowa obiektów małej architektury i ogrodzenia wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przy Zespole Szkół Nr 1 w Jodłowej oraz dostosowanie pomieszczeń (łazienek) dla potrzeb dzieci 3-4 lat w ramach projektu pn. Zmniejszenie nierówności edukacyjnych poprzez doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Jodłowa 2014-08-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu: budowa kortu tenisowego, boiska wielofunkcyjnego z zapleczem gospodarczym, budowa placu zabaw oraz elementów małej architektury w miejscowości Zagórze 2014-08-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn.Remont drogi gminnej Mrozowa Górka Nr 106508R nr ewid. gruntu 871/1, 1040,1041, 1118/1, 1312/1, 1341/7, 1562/2, 1423/1,1470/1,1475/1,1525/1 w m. Jodłowa, w km 0+000-2+051 oraz remont drogi gminnej Na działki o nr ewid. gruntu 1549/40, 1549/50 w m. Jodłowa w km 0+000-0+099 2014-08-14
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi „M. Leja nr ewid. gruntu 2154, 2155/1, 2153/3, 2153/5, 2156/1, 3521/2, 3520/4, 3688/1, 3689/2, 3690/2, 3692/2, 3676/1, 3676/3, 3696/4, 3696/6, 3671/1, 3697/6, 3699/4, 3698/2, 3669/1, 3659/6, 3659/4, 3660/4, 3652/2, 3654/2, 3653/2, 3574/4, 3574/6, 3575/5, 3651/4, 3576/1, 3578/1, 3639/2, 3638/2, 3637/2, 3633/2, 3537/1, 3537/2, 3537/4, 3655/3 w miejscowości Jodłowa w km 0+000-1+880 wraz z remontem mostu w km 0+150 2014-08-12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn.Remont drogi gminnej Mrozowa Górka Nr 106508R nr ewid. gruntu 871/1, 1040,1041, 1118/1, 1312/1, 1341/7, 1562/2, 1423/1,1470/1,1475/1,1525/1 w m. Jodłowa, w km 0+000-2+051 oraz remont drogi gminnej Na działki o nr ewid. gruntu 1549/40, 1549/50 w m. Jodłowa w km 0+000-0+099 2014-08-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn.Budowa obiektów małej architektury i ogrodzenia wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przy Zespole Szkół Nr 1 w Jodłowej oraz dostosowanie pomieszczeń (łazienek) dla potrzeb dzieci 3-4 lat w ramach projektu pn. Zmniejszenie nierówności edukacyjnych poprzez doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Jodłowa 2014-08-06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu: budowa kortu tenisowego, boiska wielofunkcyjnego z zapleczem gospodarczym, budowa placu zabaw oraz elementów małej architektury w miejscowości Zagórze. 2014-08-04
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn.Remont drogi gminnej Mrozowa Górka Nr 106508R nr ewid. gruntu 871/1, 1040,1041, 1118/1, 1312/1, 1341/7, 1562/2, 1423/1,1470/1,1475/1,1525/1 w m. Jodłowa, w km 0+000-2+051 oraz remont drogi gminnej Na działki o nr ewid. gruntu 1549/40, 1549/50 w m. Jodłowa w km 0+000-0+099 2014-07-21
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn.Budowa obiektów małej architektury i ogrodzenia wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przy Zespole Szkół Nr 1 w Jodłowej oraz dostosowanie pomieszczeń (łazienek) dla potrzeb dzieci 3-4 lat w ramach projektu pn. Zmniejszenie nierówności edukacyjnych poprzez doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Jodłowa 2014-07-11
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu: budowa kortu tenisowego, boiska wielofunkcyjnego z zapleczem gospodarczym, budowa placu zabaw oraz elementów małej architektury w miejscowości Zagórze. 2014-07-10
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp na zadanie pn. Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa etap I - w zakresie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jodłowa Dolna (część) 2014-07-08
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu: budowa kortu tenisowego, boiska wielofunkcyjnego z zapleczem gospodarczym, budowa placu zabaw oraz elementów małej architektury w miejscowości Zagórze. 2014-07-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa materiałów sypkich na bazę Zleceniodawcy 2014-06-24
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu: budowa kortu tenisowego, boiska wielofunkcyjnego z zapleczem gospodarczym, budowa placu zabaw oraz elementów małej architektury w miejscowości Zagórze. 2014-06-18
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa materiałów sypkich na bazę Zleceniodawcy 2014-06-12
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu: budowa kortu tenisowego, boiska wielofunkcyjnego z zapleczem gospodarczym, budowa placu zabaw oraz elementów małej architektury w miejscowości Zagórze. 2014-06-09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn Budowa zespołu boisk sportowych wraz z urządzeniem terenu – elementy małej architektury oraz budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dęborzyn 2014-05-27
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu: budowa kortu tenisowego, boiska wielofunkcyjnego z zapleczem gospodarczym, budowa placu zabaw oraz elementów małej architektury w miejscowości Zagórze. 2014-05-12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn Budowa zespołu boisk sportowych wraz z urządzeniem terenu – elementy małej architektury oraz budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dęborzyn 2014-05-07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 106512R Wal na dz. nr ewid. gruntu 882, 880/4, 880/1, 738, 805/1, 804/1, 632/1, 631/1, 626/1, 625/1, 619/1, 594/1, 596/1, 600/1, 602/1 m. Dębowa, w km 0+000 ÷ 2+120 2014-05-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn Przebudowa drogi gminnej nr 106512R Wal na dz. nr ewid. gruntu 882, 880/4, 880/1, 738, 805/1, 804/1, 632/1, 631/1, 626/1, 625/1, 619/1, 594/1, 596/1, 600/1, 602/1 m. Dębowa, w km 0+000 ÷ 2+120 2014-04-25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa materiałów sypkich na bazę Zleceniodawcy 2014-04-10
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn Przebudowa drogi gminnej nr 106512R Wal na dz. nr ewid. gruntu 882, 880/4, 880/1, 738, 805/1, 804/1, 632/1, 631/1, 626/1, 625/1, 619/1, 594/1, 596/1, 600/1, 602/1 m. Dębowa, w km 0+000 ÷ 2+120 2014-04-08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa materiałów sypkich na bazę Zleceniodawcy 2014-03-31
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn.Budowa zespołu boisk sportowych wraz z urządzeniem terenu – elementy małej architektury oraz budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dęborzyn. 2014-03-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Dostawa materiałów sypkich na bazę Zleceniodawcy 2014-03-14
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Dostawa materiałów sypkich na bazę Zleceniodawcy 2014-03-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Dostawa materiałów sypkich na bazę Zleceniodawcy 2014-02-27
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa (zakup i tankowanie) oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej do zbiorników pojazdów 2014-01-17
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa (zakup i tankowanie) oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej do zbiorników pojazdów 2014-01-08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa materiałów sypkich na bazę Zleceniodawcy 2014-07-03


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2014-01-08