Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa (zakup i tankowanie) oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej do zbiorników pojazdów 2014-01-07
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa (zakup i tankowanie) oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej do zbiorników pojazdów 2013-12-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony zadanie pn. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Jodłowa z wykorzystaniem komunikacji publicznej 2013-11-27
Zawiadomienie o wyborze oferty przetarg nieograniczony zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Jodłowa z wykorzystaniem komunikacji publicznej" 2013-11-15
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Jodłowa z wykorzystaniem komunikacji publicznej" 2013-10-30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie robót budowlanych na budynku garażowym wraz ze zmianą konstrukcji dachu - działka nr ew. 1885 w Jodłowej 2013-10-29
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Podbudowa dróg z kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 2013-10-25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej „Bawiec-Maziarka” w m. Jodłowa o długości 700 m, w km 0+000 – 0+700, działka o nr ewid. gruntu 2471 2013-10-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie robót budowlanych na budynku garażowym wraz ze zmianą konstrukcji dachu - działka nr ew. 1885 w Jodłowej 2013-10-09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony zadanie pn.: Budynek szatni przy boisku sportowym - wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji elektrycznej 2013-10-07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa obiektów małej architektury oraz remont istniejących chodników przy szkole podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej 2013-10-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieogranizczony na zadanie pn. Podbudowa dróg z kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 2013-10-03
Zawiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej „Bawiec-Maziarka” w m. Jodłowa o długości 700 m, w km 0+000 – 0+700, działka o nr ewid. gruntu 2471 2013-10-02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2013-09-30
Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Budynek szatni przy boisku sportowym - wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji elektrycznej 2013-09-27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa obiektów małej architektury oraz remont istniejących chodników przy szkole podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej 2013-09-26
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie robót budowlanych na budynku garażowym wraz ze zmianą konstrukcji dachu - działka nr ew. 1885 w Jodłowej 2013-09-19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2013-09-17
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej „Bawiec-Maziarka” w m. Jodłowa o długości 700 m, w km 0+000 – 0+700, działka o nr ewid. gruntu 2471 2013-09-13
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieogranizczony na zadanie pn. Podbudowa dróg z kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 2013-09-11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej „Zajedle” w miejscowości Zagórze – Dzwonowa o nr ewid. dz.619, 9, 76 w km 0+000-2+165 2013-09-03
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2013-09-03
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budynek szatni przy boisku sportowym – wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji elektrycznej 2013-09-02
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa obiektów małej architektury oraz remont istniejących chodników przy szkole podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej 2013-09-02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony zadanie pn Budowa placów zabaw dla dzici przy SP2 i SP3 w Jodłowej oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci w Jodłowej Dolnej 2013-08-23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony zadanie pn. Remont drogi gminnej „Zajedle” w miejscowości Zagórze – Dzwonowa o nr ewid. dz.619, 9, 76 w km 0+000-2+165 2013-08-22
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa obiektów małej architektury oraz remont istniejących chodników przy szkole podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej 2013-08-21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony zadanie pn Budowa placów zabaw dla dzici przy SP2 i SP3 w Jodłowej oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci w Jodłowej Dolnej 2013-08-16
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa obiektów małej architektury oraz remont istniejących chodników przy szkole podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej 2013-08-01
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony zadanie pn. Remont drogi gminnej „Zajedle” w miejscowości Zagórze – Dzwonowa o nr ewid. dz.619, 9, 76 w km 0+000-2+165 2013-07-31
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony zadanie pn Budowa placów zabaw dla dzici przy SP2 i SP3 w Jodłowej oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci w Jodłowej Dolnej 2013-07-12
Unieważnienie postępowania przetarg nieograniczony zadanie pn Budowa placów zabaw dla dzici przy SP2 i SP3 w Jodłowej oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci w Jodłowej Dolnej 2013-07-11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, popiołów i żużli z domowych palenisk oraz odbiór pozostałych odpadów komunalnych zebranych selektywnie na terenie Gminy Jodłowa 2013-06-28
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony zadanie pn Budowa placów zabaw dla dzici przy SP2 i SP3 w Jodłowej oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci w Jodłowej Dolnej 2013-06-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane 2013-06-19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, popiołów i żużli z domowych palenisk oraz odbiór pozostałych odpadów komunalnych zebranych selektywnie na terenie Gminy Jodłowa 2013-06-18
Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2013-05-28
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, popiołów i żużli z domowych palenisk oraz odbiór pozostałych odpadów komunalnych zebranych selektywnie na terenie Gminy Jodłowa 2013-05-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do centrum edukacji ekologicznej w Jodłowej 2013-05-27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do centrum edukacji ekologicznej w Jodłowej 2013-05-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony zadanie pn Remont drogi gminnej „do Skopka” w miejscowości Jodłowa o nr ewid. gruntu 3450 , 2313/1, 2313/2 w km 0+000-0+550 wraz z remontem mostu nr ewid. gruntu 2313/1, 2313/2 w km 0+130 2013-05-13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony zadanie pn Remont drogi gminnej „do Tawrell” w miejscowości Dębowa o nr ewid. gruntu 881 w km 0+000-0+500 wraz z remontem mostu w km 0+004. 2013-05-09
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni dróg z kruszywa na terenie Gminy Jodłowa 2013-05-09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony zadanie pn Dostawa materiałów sypkich na bazę Zleceniodawcy 2013-04-30
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do centrum edukacji ekologicznej w Jodłowej 2013-04-29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony zadanie pn Remont drogi gminnej „do Tawrell” w miejscowości Dębowa o nr ewid. gruntu 881 w km 0+000-0+500 wraz z remontem mostu w km 0+004. 2013-04-29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony zadanie pn Remont drogi gminnej „do Skopka” w miejscowości Jodłowa o nr ewid. gruntu 3450 , 2313/1, 2313/2 w km 0+000-0+550 wraz z remontem mostu nr ewid. gruntu 2313/1, 2313/2 w km 0+130 2013-04-29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony zadanie pn Dostawa materiałów sypkich na bazę Zleceniodawcy 2013-04-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej „Pasterniki” Nr 106502R nr ewid. dz. 56 i 459 w m. Dęborzyn gm. Jodłowa, w km 0+000 - 1+736 2013-04-19
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do centrum edukacji ekologicznej w Jodłowej 2013-04-18
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony zadanie pn Dostawa materiałów sypkich na bazę Zleceniodawcy 2013-04-12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Dostawa (zakup i tankowanie) oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej do zbiorników pojazdów 2013-04-05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej „Pasterniki” Nr 106502R nr ewid. dz. 56 i 459 w m. Dęborzyn gm. Jodłowa, w km 0+000 - 1+736 2013-04-05
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony zadanie pn Remont drogi gminnej „do Tawrell” w miejscowości Dębowa o nr ewid. gruntu 881 w km 0+000-0+500 wraz z remontem mostu w km 0+004. 2013-04-02
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony zadanie pn Remont drogi gminnej „do Skopka” w miejscowości Jodłowa o nr ewid. gruntu 3450 , 2313/1, 2313/2 w km 0+000-0+550 wraz z remontem mostu nr ewid. gruntu 2313/1, 2313/2 w km 0+130 2013-03-29
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadaniu pn Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku nr 85 w Dzwonowej na centrum kulturalno – sportowe z zapleczem dla OSP - etap II 2013-03-29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadaniu pn Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku nr 85 w Dzwonowej na centrum kulturalno – sportowe z zapleczem dla OSP - etap II 2013-03-20
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej „Pasterniki” Nr 106502R nr ewid. dz. 56 i 459 w m. Dęborzyn gm. Jodłowa, w km 0+000 - 1+736 2013-03-08
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do centrum edukacji ekologicznej w Jodłowej 2013-02-14
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadaniu pn Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku nr 85 w Dzwonowej na centrum kulturalno – sportowe z zapleczem dla OSP - etap II 2013-02-08
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa (zakup i tankowanie) oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej do zbiorników pojazdów 2013-01-30
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa (zakup i tankowanie) oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej do zbiorników pojazdów 2013-01-22
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa (zakup i tankowanie) oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej do zbiorników pojazdów 2013-01-10


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2013-01-10